Kartki dla Weterana ze ¦DS w Żegocinie.

Kartki dla Weterana ze ¦DS w Żegocinie.

KARTKI DLA WETERANÓW - 23.05.2014

    23 maja 2014 roku uczestnicy zajęć w ¦rodowiskowym Domu Opieki Społecznej w Żegocinie, wzięli udział w akcji "Kartka dla Weterana". To ogólnopolskie wydarzenie towarzyszy Dniowi Weterana Działań Pozas Granicami Państwa, obchodzonemu 29 maja.
   Od 30 marca 2012 roku w Polsce obowi±zuje "Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa". Według definicji, weteranem jest osoba skierowana do działań poza granicami państwa np. w ramach wojskowej misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policji lub Straży Granicznej lub innych funkcji zapewniaj±cych bezpieczeństwo kraju, pełni±ca swoje zadania nieprzerwanie przez okres minimum 60 dni. Weteranami s± także działaj±ce na tych samych warunkach grupy ratownicze Państwowej Straży Pożarnej.
   Celem akcji "Kartka dla Weterana" jest wysyłanie kartek pocztowych z życzeniami do osób bior±cych udział w misjach zagranicznych. Jest to najprostszy wyraz wdzięczno¶ci za obecno¶ć żołnierzy w miejscach, które wymagały ich ingerencji, a dzięki którym, wzrosła szansa na bezpieczeństwo w danym regionie. Polska, jako członek NATO, wypełniaj±c paktowe zobowi±zania, wysłała żołnierzy do miejsc, których działania militarne czy terrorystyczne zagrażały jej sojusznikom.
    Żołnierze, wracaj±cy po zakończeniu działań do Polski, nie zawsze jednak mog± liczyć na wsparcie otoczenia. Ponadto, z racji pełnionych funkcji, zdarza się, że przemoc społeczna stosowana jest także wobec ich najbliższych. Dlatego warto jest z okazji ich ¶więta okazać im "Szacunek i Wsparcie", które s± hasłem Dnia Weterana, chociażby przez wysłanie kartek z życzeniami.
    Zdarza się, że wysyłane na adres psychologicznych centrów pomocowych kartki z życzeniami lub stowarzyszeń wspieraj±cych weteranów i ich rodziny, staj± się elementem wsparcia terapii i powtórnego przyzwyczajania się żołnierzy do "normalnego" trybu życia w czasie pokoju.
   Inicjatorkami "Kartki dla Weterana" w Żegocinie były Karolina Ptaszek ze ¦rodowiskowego Domu Opieki Społecznej w Żegocinie oraz Joanna Pastuszak ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.

Kartki dla Weterana ze ¦DS w Żegocinie.

Kartki dla Weterana ze ¦DS w Żegocinie.

Kartki dla Weterana ze ¦DS w Żegocinie.

Kartki dla Weterana ze ¦DS w Żegocinie.

Kartki dla Weteranów ze ¦DS w Żegocinie.

Materiał nadesłany: Joanna Pastuszak

[wstecz]