Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 05.05.2014 r.

XVIII MATURA W ŻEGOCINIE - 05.05.2014

   Kilkanaście dni temu zakwitł posadzony na szkolnym dziedzińcu kasztanowiec (nie mylić z kasztanem jadalnym), a to mogło oznaczać tylko jedno - nadchodzi czas egzaminów maturalnych. U niektórych absolwentów żegocińskiego Liceum Ogólnokszałcącego ten fakt spowodował zdenerwowanie, i zdopingował do intensywniejszej nauki. Tym, którzy uczyli się systematycznie przypomniał tylko, że do pierwszego dnia mutury pozostało już tylko kilka dni.
   W tym roku egzamin dojrzałości rozpoczął się 5 maja, punktualnie o godzinie dziewiątej. Piękny, słoneczny, choć chłodny poranek optymistycznie nastrajał 36 żegocińskich maturzystów, którzy przystąpili do matury.
    Po sprawdzeniu dokumentów, podpisaniu listy, pobraniu kodów maturzyści zajęli wylosowane miejsca. W ciągu kilkunastu minut sala gimnastyczna, adoptowana na potrzeby egzaminy zapełniła się absolwentami dwóch klas żegocińskiego liceum. Jedna z nich to Klasa Straży Granicznej. Obecni byli także członkowie Komisji Egazminacyjnej, w składzie której był takze wyznaczony przedstawiciel Okręgowej Komisji Egazminacyjnej - Pan Zbigniew Nożkiewicz. Kilka minut przed godzina dziewiątą przybyli także: Dyrektor Szkoły - Pani Danuta Pączek i Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz. W kilku słowach podtrzymali maturzystów na duchu, życząc powodzenia w tym, najważniejszym - jak dotychczas - egzaminie ich życia.
    Po komisyjnym sprawdzeniu arkuszy maturalnych, zostały one wydane Komisji Egzaminacyjnej i dostarczone do sali. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych odbywa się ich kodowanie. Egzamin zaczyna się w momencie, gdy osoby przystępujące do egzaminu zakodują swoje arkusze. 
    - Jako kadra pedagogiczna zrobiliśmy wszystko, aby dobrze przygotować uczniów do matury. Mamy więc nadzieję, że wszyscy dopuszczeni do matury, ją zdadzą z dobrymi wynikami - powiedziała po rozpoczęciu egzaminu Dyrektorka zkoły - Pani Danuta Pączek. Ale nie tylko od wysiłków nauczycieli zależy wynik matur. Największy wpływ na nie mają sami uczniowie. W tym roku nie wszyscy uczniowie klas trzecich żegocińskieo LO sprostali wymaganiom. Dwie osoby będą mogły zdawać matury, o ile uzyskają powodzenie na egzaminie poprawkowym, dopiero za rok.
   W pierwszym dniu maturzyści piszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Potrwa on 170 minut. Przystępujący do egzaminu rozwiązują zadania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są trzy pisemne egzaminy obowiązkowe: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W Żegocinie będzie to jężyk angielski. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.
    Każdy maturzysta można wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie,

   W przypadku Żegociny już w środę, po egzaminie pisemnym z języka angielskiego, o godzinie 14.00 rozpocznie się egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym, do któego przystąpi 5 maturzystów. 8 maja - 5 maturzystów zdawać będzie język polski na poziomie rozszerzonym, 9 maja - matematykę na poziomie rozszerzonym - także 5 maturzystów, 13 maja język niemiecki na poziomie podstawowym 1 osoba i 14 maja geografię - 2 osoby.
   
Maturzyści w całym kraju piszą takie same testy. Ich prace są kodowane i sprawdzane przez egzaminatorów z okręgowych komisji egzaminacyjnych. 
    Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Natomiast świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne 27 czerwca 2014 r.
   Tegoroczna matura jest już osiemnastą w historii Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie. Dotychczasowe wyniki matur klasyfikowały ją w ostatnich latach w setce najlepszych szkół w Małopolsce, a zdawalność matur przekraczała 90 %. Trzymamamy kciuki, że by także w tym roku było tak dobrze !

Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 05.05.2014 r. Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 05.05.2014 r.
Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 05.05.2014 r. Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 05.05.2014 r.
Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 05.05.2014 r. Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 05.05.2014 r.
Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 05.05.2014 r. Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 05.05.2014 r.
Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 05.05.2014 r. Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 05.05.2014 r.
Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 05.05.2014 r. Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 05.05.2014 r.
Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 05.05.2014 r.

[wstecz]