Ostrzeżenie z dnia 12 maja 2014 r.

Komunikat Starostwa Powiatowego w Bochni.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 21- 16.05.2014

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 21

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1.

Obszar

Województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 13:00 dnia 16.05.2014 do godz. 20:00 dnia 16.05.2014

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Szymon Pysz

Godzina i data wydania

godz. 12:02 dnia 16.05.2014

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 woj. malopolskie od 13:00/16.05 do 20:00/16.05.2014 burze, lok. grad, deszcz 25 mm, porywy 65 km/h.

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, burze z gradem 16.05 po południu i wieczorem, w burzach opady deszczu do 25 mm, grad, porywy wiatru do 65 km/h.

ZOBACZ TAKŻE >>>

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - 13.05.2014

    W lipcu 1997 roku i potem w 2010 roku, choć w mniejszym stopniu, nasze tereny dotknęła klęska powodzi. W dniu dzisiejszym Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie przesłało ostrzeżenie meteorologiczne nr 19 o zagrożeniu powodzią na południu Polski.
   Prognozuje się, że w najbliższym terminie (środa - czwartek - piątek) na południu Polski, w tym głównie na południe od Krakowa (patrz mapka poniżej) spadnie ponad 100 mm opadów deszczu, co doprowadzi do gwałtownego wzrostu zagrożenia powodziowego na wielu rzekach. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, jaka będzie skala; czy skończy się tylko na lokalnych, niewielkich powodziach i silnych podtopieniach, czy na czymś gorszym, porównywalnym z tym, co miało miejsce w 2010 roku. 
   Prosimy więc mieszkańców Gminy Żegocina, zwłaszcza z terenów narażonych na podtopienia i zalanie o przygotowanie się na ewentualne zagrożenia powodziowe. Należy także wyczyścić i udrożnić wszystkie drogi spływu wody, usunąć przedmioty mogące zatkać odpływy wody (powalone drzewa, opony, butelki pet w korytach potoków
itp).
   Poniżej ostrzeżenie meteorologiczne nr 19.

Ostrzeżenie z 12.05.2014 r.

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


Kraków, dnia 13 maja 2014 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19
MGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia
Intensywne opady deszczu/2
Obszar: województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.)
od godz. 18:00 dnia 14.05.2014
do godz. 06:00 dnia 16.05.2014

    Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Prognozowana wysokość opadów na południu województwa:
od 18:00 14.05 do 06:00 15.05 wyniesie od 20 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm,
od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 20 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm,
od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 40 mm.
Prognozowana wysokość opadów na północy województwa:
od 18:00 14.05 do 06:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm,
od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm,
od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska - 90%
Uwagi: możliwa zmiana stopnia ostrzeżenia w zależności od rozwoju sytuacji.

godz. 11:54 dnia 13.05.2014
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2
woj. malopolskie od 18:00/14.05 do 06:00/16.05.2014  30-60 mm miejscami do 80 mm za dobę.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
tel.: (12) 392-13-00,
fax.: (12) 422-72-08,
czk@malopolska.uw.gov.pl

Mapki: http://forum.lowcyburz.pl/viewtopic.php?f=463&p=100649#p100649

Materiał nadesłany: UG w Żegocinie

OSTRZEŻENIE NR 20

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 19 wydanego dnia 13.05.2014 o godz. 11:54
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia - Intensywne opady deszczu/3

Ważność (cz. urz.) - od godz. 11:47 dnia 15.05.2014 do godz. 06:00 dnia 16.05.2014
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów 40 mm do 50 mm, miejscami do 70 mm. W powiatach: tatrzańskim, nowotarskim i suskim prognozowana wysokość opadów 50 mm do 70 mm, miejscami do 100 mm. Największe natężenie opadów spodziewane jest od godz. 15-16 cz. urz. do północy.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) - 90%
Uwagi: Zmiana dotyczy natężenia zjawiska, stopnia zagrożenia.
Do godz. 06:00 dnia 16.05.2014 obowiązuje Ostrzeżenie nr 20 wydane dnia 14.05.2014.

[wstecz]