Pedagogizacja rodziców w Łąkcie Górnej.

PEDAGOGIZACJA RODZICÓW W ŁĄKCIE GÓRNEJ - 06.05.2014

      W dniu 6 maja 2014 roku w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów. Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie w spotkaniu uczestniczył Pan Adam Pawulski - Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Bochni, który przedstawił zgromadzonym problem przemocy domowej. Pan Pawulski scharakteryzował zjawisko przemocy, przedstawił rodzaje zachowań przemocowych stosowanych przez sprawców, podzielił się swoimi doświadczeniami z pracy zawodowej.
   Zwracając się do rodziców wskazał na konieczność reagowania na wszelkie przejawy przemocy w tym wobec dzieci, które stają się często ofiarą przemocy domowej. Pokreślił, że szybka reakcja na przemoc niejednokrotnie może uratować ofierze zdrowie, a nawet życie, bowiem brak działań rodzi kolejne przejawy przemocy. Przedstawił też środki prawne, z których mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy.
   Na zakończenie spotkania poinformował zebranych, gdzie ofiary przemocy mogą szukać pomocy w przypadku zachowań przemocowych, wskazał instytucje do których mogą zgłosić problem i uzyskać pomoc.

Materiał nadesłany: GOPS

[wstecz]