Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r.

TRÓJSTRONNE POROZUMIENIE W SPRAWIE KLASY STRAŻY GRANICZNEJ - ŻEGOCINA - 22.05.2014

   W dniu 22 maja 2014 roku, w auli Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie, zostało uroczyście podpisane Porozumienie o współpracy przy prowadzeniu Klasy Straży Granicznej w LO w Żegocinie pod patronatem Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu (KOWSG). Sygnatariuszami Porozumienia są: Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia w Nowym Sączu - Pan Płk SG Mieczysław Kurek, Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie - Pani Danuta Pączek.
   Podpisanie tego porozumienia stało się konieczne w związku z reorganizacją, przekształceniem dotychczasowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu w Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu i powołaniem nowego kierownictwa tej instytucji.
   Zanim doszło do podpisania dokumentów goście z Nowego Sącza (oprócz Komendanta także Panowie: major SG - Paweł Drogoś
i major SG Jacek Michałowski) oraz Pan płk SG Andrzej Ziobrowski - nauczyciel Klasy SG w Żegocinie) oraz przedstawiciele samorządu gminy - Panowie: Tadeusz Olszewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Żegocinie oraz Pan Bogdan Bielak - Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy w Żegocinie, oprowadzani przez Panią Dyrektor Danutę Pączek i Wójta Jerzego Błoniarza zwiedzili obiekty szkolne. Przez kilkanaście minut obserwowali także zajęcia klasy II Straży Granicznej LO w Żegocinie, prowadzone w sali gimnastycznej szkoły.
   Goście z Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej z wielkim zainteresowaniem oglądali zdjęcia dokumentujące rozbudowę szkoły i wydarzenia szkolne. Zwiedzili szkolną bibliotekę, pracownię języków obcych, pracownię komputerową, kompleks boisk ze sztuczna nawierzchnią. Pani Dyrektor Danuta Pączek dużo mówiła także o eksponatach zgromadzonych w szkolnej auli oraz o Patronce szkoły.
   Podpisanie tego porozumienia poparte wolą dalszej ścisłej współpracy daje pewność dalszego funkcjonowania Klasy Straży Granicznej w żegocińskim Liceum, do której szkoła nadal prowadzi nabór; zapewnia atrakcyjną ofertę edukacyjno - szkoleniową, także w oparciu o ośrodki szkoleniowe KOWSG, pozwoli dać uczniom tej klasy nie tylko wiedzę, ale także wiele praktycznych umiejętności i sprawności, które z pewnością przydadzą się w dalszym życiu i pozwolą zdobyć atrakcyjny zawód.

Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r. Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r.
Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r. Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r.
Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r. Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r.
Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r. Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r.
Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r. Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r.
Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r. Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r.
Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r. Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r.
Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r. Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r.

Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 22.05.2014 r.

[wstecz]