Ruszyły już pierwsze prace.

KOLEJNA SCHETYNÓWKA OBEJMIE TEREN GMINY ŻEGOCINA - 27.05.2014

      27 maja 2014 roku w Zbydniowie miało miejsce symboliczne wbicie łopaty, inaugurujące  powiatowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych nr 2075K Lipnica Murowana - Żegocina, nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów, nr 2073K Obrzeż - Zbydniów, nr 2095K Trzciana - Łąkta Górna i nr 2072K Leszczyna - Nowe Rybie na długości odcinków dróg 7.671 mb", potocznie nazywane schetynówką, gdyż jest w 50% finansowane ze środków "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". 29% kosztów inwestycji pokryje samorząd powiatowy, 21% samorządy poszczególnych gmin (oczywiście kosztów tej inwestycji z terenu danej gminy, w przypadku Żegociny to kwota około 200 tys. żł). Cała inwestycja to wydatek ponad 5 mln zł.
   Na uroczystość zorganizowaną przez Starostę Bocheńskiego Jacka Pająka przybyli liczni goście, m. in. radni powiatowi i gminni, Wójtowie Gmin, na terenie których realizowana jest inwestycja, przedstawiciele wykonawcy, sołtysi. Był wśród nich także Wójt Jerzy Błoniarz, który w krótkim przemówieniu wyraził radość z rozpoczęcia tej inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo na drogach i wyraził nadzieję na to, że powiatowi uda się pozyskać następne środki na poprawę stanu innych dróg powiatowych.
   Natomiast Starosta Jacek Pająk podkreślił fakt, że inwestycja jest możliwa dzięki zgodnej współpracy samorządów czterech gmin, w których realizowane jest to zadanie inwestycyjne, z samorządem powiatu.
   Do końca października br. ma powstać łącznie 1,5 km nowych chodników i 8 km nawierzchni asfaltowej, powstaną 2 zatoki autobusowe, przebudowane zostaną 2 skrzyżowania, wyremontowany zostanie przepust oraz zamontowane zostaną bariery ochronne, 2 przejścia dla pieszych oraz 3
progi zwalniające, oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome.
  Na terenie Gminy Żegocina, przy drodze powiatowej Trzciana - Łąkta Górna, wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome. Przy drodze powiatowej Lipnica Murowana - Żegocina wykonawca zmodernizuje drogę wraz z wzmocnieniem podbudowy i umocnieni pobocza oraz wyczyści rowy,  wyremontuje przepust drogowy, koło szkoły zamontuje sygnalizator świetlny oraz progi zwalniające. Wykonane zostaną również znaki poziome i pionowe, oświetlenie oraz poręcze.

Uroczystość symbolicznego wbicia łopaty - Zbydniów - 27.05.2014 r. Uroczystość symbolicznego wbicia łopaty - Zbydniów - 27.05.2014 r.
Uroczystość symbolicznego wbicia łopaty - Zbydniów - 27.05.2014 r. Uroczystość symbolicznego wbicia łopaty - Zbydniów - 27.05.2014 r.
Uroczystość symbolicznego wbicia łopaty - Zbydniów - 27.05.2014 r. Uroczystość symbolicznego wbicia łopaty - Zbydniów - 27.05.2014 r.
Uroczystość symbolicznego wbicia łopaty - Zbydniów - 27.05.2014 r. Uroczystość symbolicznego wbicia łopaty - Zbydniów - 27.05.2014 r.

Uroczystość symbolicznego wbicia łopaty - Zbydniów - 27.05.2014 r.

[wstecz]