Serwis internetowy SM w Żegocinie.

DRUGI NABÓR NA ROK SZKOLNY 2014/2015

     Szkoła Muzyczna I Stopnia w Żegocinie ogłasza drugi nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych. Odbywa się ona w formie indywidualnych przesłuchań wstępnych kandydatów. Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który ukończył 6 lat i nie przekroczył 16 roku życia. Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach : 6 - letni cykl kształcenia (dzieci w wieku od 6 - 9 lat) i 4 - letni cykl kształcenia (dzieci w wieku od 10 - 16 lat).

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ  SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W ŻEGOCINIE
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

  Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych. Odbywa się ona w formie indywidualnych przesłuchań wstępnych  kandydatów.    Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który ukończył 6 lat i nie przekroczył 16 roku życia. Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach : 6-letni cykl kształcenia i 4-letni cykl kształcenia.

Do nauczania w cyklu 6 - letnim przyjmowane są dzieci w wieku od 6 - 9 lat na instrumenty: fortepian, wiolonczela, gitara, skrzypce, akordeon, perkusja, flet, klarnet, trąbka.

Do nauczania w cyklu 4 - letnim przyjmowane są dzieci w wieku od 10 - 16 lat na instrumenty: akordeon, perkusja, wiolonczela, gitara, fortepian, trąbka, puzon, klarnet, skasofon, flet.

Badane są m.in.
1) słuch melodyczny;
2) słuch harmoniczny;
3) poczucie rytmu;
4) pamięć muzyczna.

  Przesłuchania wstępne odbędą się w dniu 3 czerwca 2014 r. (wtorek) w godz. 16:00 - 18:00 (w budynku Szkoły Podstawowej w Żegocinie - IV piętro, sala nr 43). Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają kwestionariusz w Szkole Muzycznej do dnia 2 czerwca 2014 r.

Z A P R A S Z A M Y !!!

Wszelkie informacje o zasadach przyjęć i nauce w Szkole Muzycznej I stopnia w Żegocinie można uzyskać w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 14/613-20-28 oraz na stronie internetowej www.smzegocina.pl.

[wstecz]