Serwis internetowy SM w Żegocinie.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

     Szkoła Muzyczna I Stopnia w Żegocinie została utworzona z inicjatywy samorządu gminnego niedawno, bo we wrześniu 2009 roku. Obecnie jest już jedną z największych szkół na terenie gminy, bo kształci się w niej ponad 120 uczniów. W ciągu minionych czterech lat uczniowie tej szkoły odnieśli znaczące sukcesy w różnych konkursach przeznaczonych dla uczniów szkół muzycznych. Dla przykładu wymiemy sukcesy tegoroczne.  
    Na XIII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Solistów w Jaworznie (listopad 2013) Daniel Rosiek z klasy klarnetu Pana K. Pucha za zdobył wyróżnienie. 2 kwietnia 2014 r. w Krakowie, na VIII Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych "Jupiter" wyróżnienia uzyskali: Daniel Rosiek z klasy klarnetu Pana K. Pucha oraz Arkadiusz Mucha z klasy klarnetu Pana K. Pucha. Na VIII Regionalnych  Przesłuchaniach Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych i Blaszanych Szkół Muzycznych I stopnia w nowym targu wyróżnienie uzyskał Radosław Szewczyk z klasy trąbki Pana J. Pucha. W kwietniu 2014 roku nadeszły kolejne sukcesy:  W XXI Śląskim Konkursie Instrumentów Dętych "Drewno dla najmłodszych" w Dąbrowie Górniczej Daniel Rosiek z klasy klarnetu Pana K. Pucha zdobył wyróżnienie, a w Limanowej, na XVII Małopolskim Konkursie Młodych Skrzypków, Wiolonczelistów I Gitarzystów  Aleksandra Banaś z klasy gitary Pani A. Rzeszuto zajęła w grupie II - I miejsce, podobnie jak Paulina Rosiek z klasy gitary Pani A. Rzeszuto w grupie III (także I miejsce).
    Dzięki staraniu dyrekcji oraz Wójta Gminy Zegocina szkoła dysponuje nie tylko dobrą bazą lokalową, ale także niezłym instrumentarium. Będzie się można o tym przekonać podczas Dnia Otwartego Szkoły w dniu 29 kwietnia 2014 roku. Szkoła przygotowuje się do naboru kolejnego rocznika uczniów. Poniżej treść ogłoszenia w obu tych sprawach.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ  SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W ŻEGOCINIE
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

  Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych. Odbywa się ona w formie indywidualnych przesłuchań wstępnych  kandydatów.    Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który ukończył 6 lat i nie przekroczył 16 roku życia. Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach : 6-letni cykl kształcenia i 4-letni cykl kształcenia.

Do nauczania w cyklu 6 - letnim przyjmowane są dzieci w wieku od 6 - 9 lat na instrumenty: fortepian, wiolonczela, gitara, skrzypce, akordeon, perkusja, flet, klarnet, trąbka.

Do nauczania w cyklu 4 - letnim przyjmowane są dzieci w wieku od 10 - 16 lat na instrumenty: akordeon, perkusja, wiolonczela, gitara, fortepian, trąbka, puzon, klarnet, skasofon, flet.

Badane są m.in.
1) słuch melodyczny;
2) słuch harmoniczny;
3) poczucie rytmu;
4) pamięć muzyczna.
  Przesłuchania wstępne odbędą się w dniu 9 maja 2014 r. (piątek) w godz. 16:00 - 18:00 (w budynku Szkoły Podstawowej w Żegocinie - IV piętro, sala nr 44). Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają kwestionariusz w Szkole Muzycznej do dnia 8 maja 2014 r.
.
Dla kandydatów do Szkoły Muzycznej organizujemy Dni Otwarte Szkoły 29 kwietnia 2014r. godz. 17:00 (w Auli Zespołu Szkół im. A. Poręby).

Z A P R A S Z A M Y !!!

Wszelkie informacje o zasadach przyjęć i nauce w Szkole Muzycznej I stopnia w Żegocinie można uzyskać w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 14/613-20-28 oraz na stronie internetowej www.smzegocina.pl.

Muzyczne Pogadanki - 23.05.2013 r. Aula ZS w Żegocinie. Występ na Gminnym Spotkaniu Opłatkowym.

Zdjęcia z występów uczniów Szkoły Muzycznej w Żegocinie.

DRUGI NABÓR >>>

[wstecz]