Serwis internetowy ŚDS w Żegocinie.

DZIEWIĘĆ LAT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŻEGOCINIE

      W kwietniu 2014 roku minęło dziewięć lat od otwarcia i przekazania do użytku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie. Pewnego rodzaju zbiegiem okoliczności była data poświęcenia obiektu przez ówczesnego biskupa diecezji Tarnowskiej - Wiktora Skworca. Był to bowiem 2 kwietnia 2005 roku, a więc ten sam dzień, w którym pożegnaliśmy wielkiego Polaka - Jana Pawła II. Symbolika owego dnia jest w jakiś sposób szczególna ze względu na naszego świętego. Papież znany był przede wszystkim z tego, że nie bał się i nie wstydził nigdy cierpienia, przeciwnie był jego prawdziwym obrazem. Pokazywał przy tym drogę, jaką należy kroczyć do przodu, mimo ogromnego bólu, licznych kolei losu i ludzkiej ułomności. Był też drogowskazem, który miał wskazywać jak należy przejść z cierpieniem przez życie, nie poddając się zwątpieniu oraz przypominał zawsze jak wielką miłością należy otaczać cierpiącego.
   Tematy związane z niepełnosprawnością i chorobą zwykle odsuwane są na bok. Jednak zamkniecie się w swoim świecie pozbawia człowieka świadomości, że żyją obok niego ludzie, którzy potrzebują znacznie więcej uwagi, życzliwości i miłości, płynącej niekoniecznie tylko z jednego źródła, którym jest najbliższa rodzina. Całkiem niedawno byliśmy świadkami głośnego protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. I choć sprawa komentowana była różnorako, należy pamiętać że osoby te składają z siebie największą ofiarę, poświęcając się całodobowej, jakże trudnej i wymagającej pracy, jaką jest opieka nad chorymi.
    Debata ta skłania do tego, by przyjrzeć się z uwagą istniejącemu już prawie od dziesięciu lat w naszej gminie Środowiskowemu Domowi Samopomocy, którego kierownikiem jest obecnie Pani Ewa Tajs.
    W Środowiskowym Domu Samopomocy przebywają trzydzieści trzy osoby, nie tylko z terenu gminy, ale i wielu pobliskich miejscowości. Od poniedziałku do piątku (od 7.30 - 15. 30) mieszkańcy przebywają pod opieką ośmiu opiekunów. Każdy z nich sprawuje tutaj odpowiednie funkcje (jak chociażby prowadzenie zajęć w określonych pracowniach).
    Plan każdego dnia wygląda podobnie. Od wczesnych godzin rannych do Środowiskowego Domu Samopomocy przybywają pierwsi domownicy i gromadzą się w wielkim salonie, przy obszernym stole. Do godziny dziesiątej następuje przywóz. Jest to także czas na wspólne audycje telewizyjne, gimnastykę, rozmowę, czytanie prasy oraz przygotowywanie posiłków. Po wspomnianej godzinie uczestnicy dzieleni są na grupy pięcio- lub sześcioosobowe, z których każda udaje się do wyznaczonej pracowni. Ośrodek liczy sześć takich pracowni, m.in. gastronomiczną, muzyczno - multimedialną, artystyczno - stolarską, edukacyjną i krawiecką. Każde z prowadzonych zajęć ma na celu naukę wykonywania określonych czynności, które niezbędne są do codziennego życia, a przy okazji pomagają rozwijać pamięć, poprawiać koncentrację i uczą zaradności. Ważnym elementem edukacji jest także przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.
    Jedna z opiekunek Środowiskowego Domu Samopomocy przyznaje: "Praca tutaj jest specyficzna. Mamy do czynienia z osobami, u których schorzenia są bardzo różne. Jest to trudne, ponieważ musimy dostosować możliwości do każdego uczestnika i dlatego głównym zadaniem jest indywidualne podejście do każdej z tych 33 osób. Każdy jest inny, każdy wymaga czegoś innego; innej pracy, innego podejścia. To trudne, ale i bardzo satysfakcjonujące, bo często widać też efekty tej pracy". Wspomina też o niezwykłych talentach, którymi obdarzone są osoby tu przebywające. I rzeczywiście kiedy przygląda się wspaniałym wystawom prac, to widać ten ogromny dar do tworzenia tak pięknych rzeczy.
    O tych wspaniałych zdolnościach świadczą także liczne galerie zdjęć z przedstawień, czy też przeglądów, na których mieszkańcy Domu prezentowali swoje umiejętności na scenie, odnosząc wiele sukcesów. Wspomniana galeria mieści się na drugim piętrze i przedstawia cudowną mozaikę, przypominającą o historii ośrodka i wielkiej roli jaką odgrywa on w życiu tych ludzi.
    O godzinie dwunastej następuje przerwa obiadowa, a po niej rozpoczynają się zajęcia popołudniowe. Jest to czas na śpiew, oglądanie audycji telewizyjnych, trening spędzania wolnego czasu oraz zabawy integracyjne. Od godziny 13.30 rozpoczynają się odwozy, ale zajęcia trwają do ostatniego uczestnika. Każdy znajduje w tym czasie coś dla siebie i każdemu poświęca się tyle samo uwagi i otacza troską. Jest to także czas na odpoczynek po prowadzonych treningach.
    Środowiskowy Dom Samopomocy posiada także swoją stronę internetową (http://sds.zegocina.pl ), na której można zapoznać się z wszelkimi informacjami dotyczącymi tej instytucji oraz obejrzeć liczne fotografie z wielu wydarzeń, które bezpośrednio dotyczyły mieszkańców. 
   Mieszkańcy Domu często też udają się na wycieczki oraz zabawy (np. Andrzejki) czy różne turnieje i pikniki. Charakterystycznym elementem edukacji jest również obchodzenie ważnych, historycznych rocznic, czy przygotowywanie przedstawień, w których porusza się historyczne wątki.

Z życia ŚDS w Żegocinie.

 Z życia ŚDS w Żegocinie.

Z życia ŚDS w Żegocinie.

Z życia ŚDS w Żegocinie.

Z życia ŚDS w Żegocinie.

Z życia ŚDS w Żegocinie.

Z życia ŚDS w Żegocinie.

 Z życia ŚDS w Żegocinie.

Z życia ŚDS w Żegocinie.

Materiał nadesłany: Katarzyna Pławecka

[wstecz]