Na basenie w Łąkcie Górnej .

ZAPRASZAMY NA BASEN W ŁĄKCIE GÓRNEJ I NAUKĘ PŁYWANIA - 01.07.2014

   Gospodarujące otwartym basenem kąpielowym w Łąkcie Górnej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie informuje, że z dniem 1 lipca 2014 roku uruchomione zostanie to jedyne na terenie Gminy Żegocina kąpielisko. Funkcjonowanie basenu zależy oczywiście od warunków pogodowych, w tym od temperatury powietrza i wody.
     Podczas tegorocznego lata będzie na tym basenie prowadzona nauka pływania. Szczegóły poniżej.
    Przed korzystaniem z basenu trzeba koniecznie zapoznać się z wywieszonym na tablicy informacyjnej regulaminem kąpieliska, który publikujemy także poniżej.
Oprócz pływania na obiekcie można pograć w plażową piłkę siatkową. 

Wakacyjna nauka pływania.

WAKACYJNA NAUKA PŁYWANIA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
(1.07.2014 – 31.08.2014 r.)

BASEN KĄPIELOWY - ŁĄKTA GÓRNA

  • Nauka pływania od podstaw,

  • Zajęcia grupowe - grupa 1 - 10 osób, możliwość utworzenia dwóch grup.

  • Codziennie o godzinie 9.00.

  • Zapisy oraz szczegółowe informacje - el. 697-379-067 lub na basenie u ratownika.

  • Zajęcia prowadzi mgr wychowania fizycznego Przemysław Maliszczak, ratownik WOPR.

    ZAPRASZAMY !!!

REGULAMIN BASENU W ŁĄKCIE GÓRNEJ
BASEN CZYNNY CODZIENNIE W GODZINACH 11.00 - 18.00

§ 1
Basen jest obiektem ogólnie dostępnym, zlokalizowanym w Łąkcie Górnej.
§ 2
1. Basen jest czynny w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00.
§ 3
Z basenu mogą korzystać osoby:
a) grupy zorganizowane pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
b) osoby indywidualne,
c) dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
§ 4
Na basen nie będą wpuszczane osoby:
a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
b) z otwartymi ranami,
c) z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
d) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
§ 5
Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiedzialny jest ratownik oraz opiekunowie grup zorganizowanych.
§ 6
Zabrania się wnoszenia na teren basenu i spożywania alkoholu, środków odurzających, a także posiadania przedmiotów szklanych i innych, mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników.
§ 7
Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia basenu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
§ 8
Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione na terenie kąpieliska.
§ 9
Zabrania się zanieczyszczać wodę w basenie poprzez:
- załatwianie potrzeb fizjologicznych,
- używanie mydła i innych środków czyszczących.
§ 10
Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom ratownika pełniącego dyżur.
§ 11
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zabrania się użytkownikom:
a) biegania po obejściach basenu,
b) samowolnego wskakiwania do wody z brzegów basenu i słupków startowych,
c) wpychania do wody i zanurzania w wodzie innych użytkowników,
d) hałasowania,
e) fałszywego alarmowania i używania wszelkich sygnałów dźwiękowych.
§ 12
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu obiektu,
§ 13
W razie zaistnienia niebezpieczeństwa, ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe opuszczenie niecki basenu.
§ 14
Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania go.

[wstecz]