Paweł Krawczyk - pierwszy z lewej.

Święcenia Ks. Stanisława Knurowskiego.

KAPŁANI I SIOSTRY ZAKONNE Z ŻEGOCIŃSKIEGO LICEUM - 01.06.2014

    Dzień 1 czerwca 2014 roku zapisał się złotymi zgłoskami w XX-letniej historii Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie. Absolwenci tej szkoły: Paweł Krawczyk i Stanisław Knurowski odprawili w rodzinnych parafiach: w Żegocinie i w Rajbrocie swoją Prymicyjną Ofiarę Mszy Świętej.
    Dzień wcześniej, czyli 31 maja 2014 roku, w Bazylice Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie, Paweł Krawczyk i Stanisław Knurowski otrzymali z rąk JE Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża Sakrament Święceń Kapłańskich.
     Młodzi Księża ukończyli żegocińskie Liceum w roku szkolnym 2007/2008 wraz z 67 koleżankami i kolegami. Ks. Paweł Krawczyk  uczęszczał do klasy III C, której wychowawczynią była P. Teresa Stachoń, zaś Ks. Stanisław Knurowski do klasy III B, w tej klasie wychowawcą był P. Jan Furtak.
   Nauczyciele wspominają Pawła i Staszka jako sympatycznych i spokojnych chłopaków. Nic w ich zachowaniach z czasu nauki w Liceum nie wskazywało, że głos powołania "stuka" tak mocno do ich serc.
   Liceum Ogólnokształcące w Żegocinie szczyci się tym, że wychowało 6 kapłanów i 2 siostry zakonne. Są wśród nich: Ks. Piotr Barczyk (święcenia 24.05.2003 - obecnie w Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szalowej), Ks. Łukasz Gruchała (święcenia 29.05.2004, obecnie w Parafii Św. Pawła w Bergen - Norwegia), Ks. Maciej Zając (matura 2005 r. - obecnie USA), Ks. Marek Sowiński (święcenia w 2012 roku, obecnie w Parafii Św. Jerzego w Kętrzynie) oraz tegoroczni Prymicjanci: Paweł Krawczyk (skierowany do Parafii pw. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny w Grabnie, w dekanacie wojnickim i Stanisław Knurowski (skierowany do Parafii pw. Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej).
   Siostry zakonne to: Małgorzata Łacna (matura 2011 r., 26.08.2012 - postulat tj. drugi etap formacji) i Marta Łacna (matura 2002, śluby wieczyste 2013, pełniąca obecnie obowiązki katechetki w Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie - obie to siostrym, rodem z Muchówki, obie w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Dębickich.
  Tegorocznym neoprezbiterom, absolwentom LO w Żegocinie sprzed 6 lat, społeczność szkolna składa życzenia:
Kochani Księża, Pawle i Stanisławie!
Społeczność Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie życzy Wam na drodze kapłańskiego życia: Błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej i Waszych Wielkich Patronów. Życzymy nieustającej radości i szczęścia. Niech trudy pracy i posługi kapłańskiej nigdy Was nie zniechęcają, niech wdzięczność ludzi będzie zachętą do trwania w powołaniu i służbie drugiemu człowiekowi. Szczęść Wam Boże!
    W uroczystościach prymicyjnych obu nowych kapłanów uczestniczyli koleżanki i koledzy rokowi, nauczyciele, wychowawcy i Dyrektor ZS im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie - pani Danuta Pączek.

Prymicje Ks. Pawła Krawczyka.

Prymicje Ks. Stanisława Knurowskiego.

Prymicje Ks.

 Ks. Stanisław Knurowski - z P. Danutą Dączek.

Prymicje Ks. Pawła Krawczyka.

 Ks. Stanisław Knurowski z Mamą i Janem Furtakiem.

Prymicje absolwentów LO w Żegocinie - 01.06.2014.

Materiał nadesłany: DP

[wstecz]