Konkurs.

  Samorząd Województwa Małopolskiego, działając poprzez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego (SR KSOW) wraz z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ogłaszają konkurs na "Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski" w 2014 r. 
   Konkurs ma na celu promocję najlepszych obiektów turystycznych działających na terenach wiejskich Województwa Małopolskiego oraz małopolskiej wsi, jako ciekawego miejsca wypoczynku. W tym roku będzie realizowany będzie w dwóch kategoriach:
- gospodarstwo agroturystyczne,
- obiekt turystyki wiejskiej.
   Komisja Konkursowa przyzna nagrody w każdej z dwóch kategorii: laureat pierwszego miejsca otrzyma 3000 zł, drugiego 2000 zł, a trzeciego 1500 zł.
   W konkursie mogą wziąć udział rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną oraz właściciele obiektów turystyki wiejskiej z terenu Województwa Małopolskiego, którzy wyślą lub złożą osobiście do 7 lipca 2014 r. wypełnioną Kartę Zgłoszeniową (do pobrania - link poniżej) wraz z dokumentacją zdjęciową gospodarstwa agroturystycznego/obiektu turystyki wiejskiej we właściwym dla miejsca prowadzenia gospodarstwa Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego.

Dodatkowe informacje można pozyskać w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Dział Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki tel. 12 2852113 w.21, drogą e-mail : agroturystyka@modr.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
GABRIELA KAPUSTA
Inspektor | Centrum Informacyjne FEM | tel.: +48 12 63 03 395
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich | ul. Wielicka 72b, 30-902 Kraków
tel.: +48 12 29 90 740 | fax: +48 12 29 90 741

www.malopolskie.pl       www.malopolska.pl        www.fundusze.malopolska.pl

REGULAMIN >>> KARTA ZGŁOSZENIA >>>

[wstecz]