NABÓR DO KLASY WOKALNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W ŻEGOCINIE

Nabór.

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ŻEGOCINIE
OGŁASZA NABÓR DO NOWO POWSTAŁEJ KLASY WOKALNEJ O PROFILU ROZRYWKOWYM


Przesłuchania wstępne odbędą się w dniu: 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek), w godz. 17:00 - 18:00 (w budynku Szkoły Podstawowej w Żegocinie, piętro IV, sala nr 43).
Badane są m.in: dyspozycje głosowe, słuch harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna.
Do klasy może zostać przyjęty kandydat, który ukończył 11 lat
i nie przekroczył 18 roku życia.

Z A P R A S Z A M Y !!!

Wszelkie informacje o zasadach przyjęć i nauce w Szkole Muzycznej I stopnia w Żegocinie można uzyskać w sekretariacie lub telefonicznie 14/613-20-28 oraz na stronie internetowej www.smzegocina.pl

[wstecz]