CEiPM OHP w Tarnowie.
Pismo.

   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „Równi na rynku pracy".
    Projekt adresowany jest do młodzieży nieuczącej się i niepracującej w wieku od 18 do 25 lat.
   Celem projektu jest aktywizacja zawodowa młodzieży - wyposażenie w dodatkowe kwalifikacje zawodowe, zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie sześciomiesięcznych, płatnych staży oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.
   Projekt realizowany będzie w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie oraz w podległych jednostkach w Bochni, Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej.

   W ramach projektu proponujemy mi.in.:
- Szkolenia zawodowe i płatne staże zawodowe
- Zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem
- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- Szkolenia językowe, komputerowe, kurs prawa jazdy kat. B - według indywidualnego zapotrzebowania uczestników.

   Udział w projekcie jest bezpłatny, dodatkowo uczestnikom zapewniamy dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia, posiłek w trakcie zajęć oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych
wypadków.

   W nawiązaniu do Porozumienia zawartego 1 października 2013r. pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej a Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy w sprawie aktywizacji społeczno - zawodowej i organizacji aktywnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież, w szczególności pochodzącą z obszarów wiejskich,
zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat projektu „Równi na rynku pracy" wśród członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, zwłaszcza tych, którzy takiego wsparcia potrzebują.
   Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie oraz uzyskaniem dokładniejszych informacji, proszone są o kontakt (osobisty lub telefoniczny) z pracownikami naszej instytucji, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 do 15.00.

Adres najbliższej jednostki OHP realizującej w/w projekt:
Filia Młodzieżowego Biura Pracy i Klub Pracy w Bochni
ul. Wojska Polskiego 1, tel. 14 611 20 68

Z poważaniem
Dyrektor CEiPM w Tarnowie Adam Potempa

[wstecz]