Debata o stanie bezpieczeństwa w Gminie Żegocina.

DRUGA DEBATA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE ŻEGOCINA - 14.07.2014

    Drugie już w tym roku spotkanie poświęcone aktualnym problemom związanym z ładem i porządkiem publicznym na terenie Gminy Żegocina, odbyło się w dniu 14 lipca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie. Organizatorem publicznej debaty, podobnie jak w przypadku spotkania lutowego, był Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz.
   Na początku spotkania Wójt przedstawił zaproszonych gości, wśród których byli radni, księża, sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendant Gminny ZOSP RP oraz nowa obsada żegocińskiego Posterunku Policji: jego kierownik - st. asp. Michał Możdzeń (od 1 lipca 2014 r.) oraz dzielnicowy - sierż. szt. Franciszek Piech.
   Jak poinformował organizator spotkania podstawowe cele tej debaty to zapoznanie policjantów z problemami ładu i porządku publicznego, z jakimi borykają się poszczególne środowiska Gminy Żegocina. Spotkanie to było pierwszą okazją do poznania nowych  policjantów z żegocińskiego posterunku. My przedstawimy ich w odrębnym materiale.
   Podczas tej debaty głos zabierali prawie wszyscy uczestnicy spotkania, a lista poruszonych tematów jest bardzo duża. Notatniki obu policjantów zapełniły się więc wieloma zapisami. W ocenach Komendy Powiatowej Policji w Bochni Żegocina jest - jak wskazują statystyki - najbezpieczniejszą gminą na terenie powiatu. Lista zgłoszonych uwag i propozycji działań jest jednak tak duża, że statystyka chyba nie oddaje stanu rzeczywistego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy. Wielu mówców podkreślało takie negatywne, a występujące na terenie gminy zjawiska, jak: m. in: niszczenie mienia i nie wykrycie sprawców, picie alkoholu w miejscach publicznych, nadmierna szybkość pojazdów przejeżdżających przez gminę, wulgarny język, zagrożenie narkotykowe, brak reakcji na złe zachowania ludzi, zwłaszcza młodych. Sporą część narady zajęło omówienie spraw związanych ze szkołami w Żegocinie i Łąkcie Górnej, a właściwie współpracy policji i szkół. Podano także przykłady odpowiedzialnego i dobrego zachowania młodzieży. Mowa była także o potrzebie założenia monitoringu oraz o patrolowaniu miejsc szczególnie zagrożonych negatywnymi zjawiskami. Dyskutowano o sposobie działania policjantów i obsadzie posterunku w Żegocinie, która jest niepełna.
Na zakończenie Wójt wyraził podziękowania dla poprzedniej kadry i kierownictwa Posterunku Policji w Żegocinie, a nowej złożył życzenia powodzenia w pracy i dobrej współpracy ze społecznością Gminy Żegocina. 

Debata o stanie bezpieczeństwa w Gminie Żegocina. Debata o stanie bezpieczeństwa w Gminie Żegocina.
Debata o stanie bezpieczeństwa w Gminie Żegocina. Debata o stanie bezpieczeństwa w Gminie Żegocina.
Debata o stanie bezpieczeństwa w Gminie Żegocina. Debata o stanie bezpieczeństwa w Gminie Żegocina.
Debata o stanie bezpieczeństwa w Gminie Żegocina. Debata o stanie bezpieczeństwa w Gminie Żegocina.

Debata nad ładem i porządkiem publicznym w Gminie Żegocina - 14.07.2014 r.

[wstecz]