Rodzinny Turniej Sportowy w Żegocinie.

SZKOŁY RUCHU W GMINIE ŻEGOCINA - 07.2014

   

     Zespół Szkół w Rozdzielu w ramach projektu Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" został nagrodzony honorowym certyfikatem "Szkoła w Ruchu". Podobne wyróżnienie - "Przedszkole w Ruchu" - otrzymało Publiczne Przedszkole w Żegocinie.
Aby otrzymać ten tytuł należało w roku szkolnym 2013/14, ogłoszonym Ministra Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły w Ruchu, zgłosić szkołę (przedszkole) zgłosić do programu oraz przeprowadzić szereg działań mających na celu zwiększenie aktywności sportowej uczniów i propagowanie zdrowego stylu życia. Udział w tej akcji był dla uczniów okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz dał im możliwość realizacji różnych swoich pasji.
O przyznanie certyfikatu wystąpiło w Małopolsce 601 placówek oświatowych, w powiecie bocheńskim - 29. Nie wszystkim udało się spełnić określone regulaminem wymagania. W Małopolsce certyfikat uzyskało 396 , w powiecie bocheńskim na 29 zgłoszonych placówek, certyfikaty otrzymało 22, a wśród nich właśnie 2 z terenu gminy Żegocina.
Lista zrealizowanych w obu placówkach przedsięwzięć jest bardzo długa.
Podjęte działania objęły 8 obszarów. W Publicznym Przedszkolu w Żegocinie była to akcja "Ćwiczyć każdy może", organizowane były zajęcia taneczne oraz zajęcia wytrzymałościowo - ruchowe, Gminny Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki", wycieczka do Wiśnicko- Lipnickiego Parku Krajobrazowego, Rodzinny Turniej Sportowy "Ćwiczyć każdy może" w sali gimnastycznej szkoły itd.
Natomiast w Zespole Szkół w Rozdzielu były to m. in: alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (piesze wycieczki na "Jastrząbkę", Rajd Przedszkolaka, bieg po wiosnę); pozalekcyjne zajęcia sportowe (gminne eliminacje piłki ręcznej chłopców i dziewcząt; turniej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku", Młodzieżowy Rajd "Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej"); zajęcia zorganizowane (Pożyteczne Ferie Zimowe, projekt "NIE - alkoholowi, narkotykom, nikotynie!", Gminny Mini Turniej Sportowy Klas I-III); aktywność w gronie rodziny (I Rajd Rodzinny "Spacerem po Rozdzielu", Aktywny Dzień Babci i Dziadka).
Wszystkie te imprezy i zajęcia mają na celu troskę o właściwy rozwój dzieci, o kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków prozdrowotnych.
Gratulujemy sukcesu i życzymy, aby także rok następny i kolejne były we wszystkich placówkach oświatowych gminy Żegocina "Latami dzieci, rodzin, przedszkoli i szkół w ruchu".

Przedszkole w Ruchu".

 Szkoła w Ruchu.

Ćwiczyć każdy może - zajęcia w Rozdzielu i Żegocinie.

Ćwiczyć każdy może - zajęcia w Rozdzielu i Żegocinie.

Ćwiczyć każdy może - zajęcia w Rozdzielu i Żegocinie.

Ćwiczyć każdy może - zajęcia w Rozdzielu i Żegocinie.

Ćwiczyć każdy może - zajęcia w Rozdzielu i Żegocinie.

Ćwiczyć każdy może - zajęcia w Rozdzielu i Żegocinie.

Ćwiczyć każdy może - zajęcia w Rozdzielu i Żegocinie.

Ćwiczyć każdy może - zajęcia w Rozdzielu i Żegocinie.

Ćwiczyć każdy może - zajęcia w Rozdzielu i Żegocinie.

[wstecz]