uroczystość przy pomniku Stefana Bohanesa w Łąkcie Górnej.

2014 - ROK WAŻNYCH ROCZNIC HISTORYCZNYCH

  28 lipca 2014 roku przypadła setna rocznica wybuchu I wojny światowej, zwanej tez Wielką Wojną, a cztery dni później okrągła, bo 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Oba te wydarzenia, w których zginęło wiele tysięcy Polaków, zostaną uczczone w Gminie Żegocina w sposób szczególny.
   Pierwsza z uroczystości patriotycznych odbędzie się 1 sierpnia 2014 roku przy pomniku Stefana Bohanesa w Łąkcie Górnej. jej organizatorzy tj. Wójt Gminy Żegocina oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej serdecznie zapraszają wszystkich pragnących oddać hołd poległym w walce o wolność naszej Ojczyzny w dniu 1 sierpnia 2014 roku pod Pomnik Stefana Bohanesa w Łąkcie Górnej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.45. Po wysłuchaniu głosu syren i odśpiewaniu hymnu państwowego, nastąpi powitanie uczestników uroczystości, a zaraz potem modlitwa w intencji poległych Powstańców oraz niosących im pomoc lotników, w tym Poległego w Łąkcie Górnej pilota Stefana Bohanesa. Po złożeniu kwiatów i zniczy, zgromadzeni wysłuchają krótkiego referatu historycznego. Drugim elementem tej uroczystości będzie odsłonięcie i poświęcenie odnowionej Figury Chrystusa, znajdującej się w pobliżu Pomnika Stefana Bohanesa. O godz. 18.00 w łakieckim kościele parafialnym zostanie odprawiona msza święta w intencji poległych powstańców i lotników.
    Ze względów organizacyjnych uroczystości związane z wybuchem I wojny światowej, a zwłaszcza z operacją limanowsko - łapanowską z listopada i grudnia 1914 roku, której pamiątką są liczne w okolicy cmentarze wojenne, zaplanowano na 27 i 28 września br. Prace organizacyjne związane z tą rocznicą trwają już od dłuższego czasu. O szczegółach poinformujemy w chwili, gdy będą ustalone wszystkie sprawy organizacyjne.
   Przypomnijmy, że 28 lipca 1914 r. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, co było konsekwencją dokonanego dokładnie miesiąc wcześniej w Sarajewie zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Wojna szybko przerodziła się światowy konflikt. Bilans wojny był zatrważający, w ciągu 52 miesięcy walk poległo lub zmarło z ran ok. 9,5 mln żołnierzy (szacunki wahają się od 8,4 do 11,8 mln); a około 20 mln odniosło rany. Wśród ofiar (poległych i zaginionych bez wieści) było ok. 500 tys. Polaków, żołnierzy różnych armii zaborczych, gdyż nasi rodacy musieli strzelać do siebie, walcząc w armiach zaborczych. Konsekwencją I wojny światowej było jednak odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.

     W życiu człowieka, społeczeństwa, narodu istnieją wydarzenia, które w sposób szczególny kształtują pamięć o nich i stają się punktem odniesienia, symbolem i źródłem w nauce i wychowaniu. Budują tożsamość narodu. Narodowa pamięć jest dobrem najwyższym. Wplata się w historię cieniami zmarłych  i poległych, wyrasta z jeszcze żyjących uczestników walki, spotykanych wśród nas. Historia i dzieje narodu mają być źródłem nauki, aby to, co było złe, naprawić, a to, co było dobre, uszlachetniać. Dzisiaj mamy obowiązek pielęgnowania tego wszystkiego, co się zdarzyło, z czego wyrastamy, co było krwią bliznami i cierpieniem, co było radością i triumfem. 
    Kultywowanie tej pamięci jest naszym wspólnym obowiązkiem, ale przede wszystkim obowiązkiem pokolenia dorosłych, bo to ono musi kształtować w młodzieży pamięć historyczną i zdolność do przekazywania jej kolejnym pokoleniom. Największą rolę mają tu do odegrania rodzice oraz nauczyciele.
   Rok 2014 jest szczególnie bogaty w "okrągłe" rocznice ważnych wydarzeń historycznych. Wymieńmy kilka najważniejszych: 650-lecie założenia najstarszej polskiej uczelni - Akademii Krakowskiej (12 maja), 100. rocznica wybuchu I wojny światowej (28 lipca), 75. rocznica wybuchu II wojny światowej (1 września), 75. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę (17 września), 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (1 sierpnia) i bitwy pod Monte Cassino (18 maja), 35 rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (2 czerwca), 25. rocznica pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce (4 czerwca).
    Zdecydowana większość z nich ma ścisły związek ze społecznością Gminy Żegocina. Kilka z wymienionych wyżej wydarzeń od wielu już lat znajduje odbicie w gminnych uroczystościach, a są to m. in. rocznice wybuchu II wojny światowej i Powstania Warszawskiego.

[wstecz]