Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

GMINNE OBCHODY 70. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - 01.08.2014

   1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie - największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej.
   Dla upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2014 roku, o godz. 17.00 włączone zostały na 1 minutę w całej Polsce syreny alarmowe.
   Równocześnie przed Pomnikiem w Łąkcie Górnej rozpoczęła się gminna uroczystość, przygotowana przez Wójta Gminy Żegocina oraz miejscowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II dla upamiętnienia 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 70. rocznicy śmierci lotnika Stefana Bohanesa, który wracając z akcji niesienia pomocy dla Powstańców Warszawskich, zginął 17 sierpnia 1944 roku tragiczną śmiercią w Łąkcie Górnej.
   Po zakończeniu głosu syren alarmowych i wysłuchaniu hymnu państwowego, licznie przybyłych mieszkańców Łąkty Górnej oraz delegacje straży pożarnych, zakładów pracy, organizacji społecznych (Koło Gminne PSL, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej) powitał Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina. - Myślę, że chwila milczenia i zadumy świadczą o naszej dojrzałości i poszanowaniu godności tych, którzy poświęcili swoje życie w zrywie o wolność. Jest to wielkie i szlachetne. Nasi poprzednicy pamiętali o tych, co poświęcili swoje życie w tej walce, jak por. Stefan Bohanes i uczcili ich pomnikiem, przed któym stoimy - powiedział, a następnie poprosił księdza Stanisława Szczygła o przewodniczenie modlitwom.
    Proboszcz Parafii w Łąkcie przed modlitwą wygłosił kilka zdań wprowadzenia. - Stajemy tu w modlitewnej zadumie z w 70. rocznicę Powstania Warszawskiego, pod obeliskiem lotnika Stefana Bohanesa, który śpiesząc z pomocą walczącej Warszawie zginął na łąkieckiej ziemi. Stajemy tu, aby przez moment zastanowić się, jaka była rola Kościoła i wiary w życiu tamtych ludzi - powiedział kapłan i przypomniał o mało znanej stronie Powstania - o życiu religijnym uczestników walki.
   Po modlitwie zebrani mogli wysłuchać referatu nauczyciela łąkieckiej szkoły - dr Jana Parucha, mówiącym nie o przyczynach i przebiegu walk, ale głównie o sporach wokół ocen powstania.- Wydaje się, że po 70 latach Powstanie stało się istotnym elementem polskiej tożsamości - obok Grunwaldu, Racławic, roku 1920 czy Westerplatte. Powstanie warszawskie może dlatego wzbudza tak żywe emocje, że w pewnym sensie symbolizuje całą polską zagmatwaną historię, w której przecież były obecne: romantyczny zryw, zmaganie się z wrogiem silniejszym i lepiej uzbrojonym, walka do końca, a przede wszystkim pragnienie wolności - powiedział w końcowej części wystąpienia Jan Paruch.
   Następnie rozpoczęła się ceremonia składania kwiatów i zniczy przed pomnikiem. Uczestniczyły w niej delegacje: Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, Spółdzielni OW "Zamvinex", samorządu gminnego i Koła Gminnego PSL.
    W końcowej części spotkania przy pomniku miała miejsce ceremonia odsłonięcia odnowionej Figury Chrystusa, ale o tym wydarzeniu napiszemy w odrębnym materiale.
    O godzinie osiemnastej w Kościele Parafialnym w Łąkcie Górnej rozpoczęła się msza święta za poległego 17 sierpnia 1944 roku w Łakcie Górnej lotnika Stefana Bohanesa oraz uczestników Powstania Warszawskiego, wśród których były osoby bezpośrednio związane z Gminą Żegocina tj: Ś. P. Krystyna Holota i ks. Franciszek Juszczyk. Nabożeństwo celebrował ksiądz proboszcz Stanisław Szczygieł, który w słowie końcowym podziękował serdecznie uczestnikom uroczystości przy pomniku i mszy świętej za modlitwy i pamięć o poległych w walkach o niepodległość Ojczyzny.

Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r. Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r.
Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r. Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r.
Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r. Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r.
Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r. Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r.
Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r. Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r.
Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r. Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r.
Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r. Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r.
Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r. Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r.
Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r. Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r.
Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r. Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r.
Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r. Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r.

Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Łąkta Górna - 01.08.2014 r.

REFERAT DR. JANA PARUCHA >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]