Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r.

WERNISAŻ WYSTAWY IKON HELENY OSIKOWICZ - 16.08.2014

   Mimo, że wernisaż wystawy ikon autorstwa Pani Heleny Osikowicz, zorganizowany 16 sierpnia 2014 roku w CKSiT w Żegocinie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej był imprezą towarzyszącą "721. Urodzinom Żegociny", to wydarzenie to z całą pewnością można potraktować, jako jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych 2014 roku w Gminie Żegocina.
Na spotkanie z autorką przepięknych ikon do sali dydaktycznej CKSiT w Żegocinie, gdzie urządzono wystawę, przybyło wielu zaproszonych gości oraz członków rodziny artystki z Niepołomic, ale rodem z pobliskiej Kamionnej.
   Rolę gospodyni wernisażu pełniła po raz pierwszy Joanna Pastuszak - obecna Pani Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy. Po powitaniu uczestników spotkania przedstawiła Artystkę i opowiedziała zebranym o Jej drodze artystycznej, jak również dostarczyła dużo wiadomości na temat ikon - obrazów o tematyce sakralnej, charakterystycznych dla kościołów wschodnich, ale występujących również w tradycji religijnej Zachodu.
   Po obszernym wprowadzeniu do tematu Pani Prezes poprosiła o zabranie głosu przez główną bohaterkę spotkania - Panią Helenę Osikowicz, z domu Zarzycka (to siostra dobrze znanego w Żegocinie i tu pracującego oraz mieszkającego Jana Zarzyckiego - księgowego Gminnej Spółdzielni w Żegocinie). Urodziła się w wielodzietnej rodzinie w Kamionnej. Po ukończeniu szkoły podstawowej dostała się do Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, specjalizując się w sztuce ceramicznej. Od 1973 roku mieszka w Niepołomicach. Pracowała najpierw jako dekorator w tamtejszej Gminnej Spółdzielni i równocześnie prowadziła firmę zajmującą się wykonywaniem szyldów. Obecnie przebywa już na emeryturze, coraz częściej powracając do rodzinnej Kamionnej.
   Pani Helena od dzieciństwa lubiła malować, zwłaszcza kwiaty i pejzaże. Stała się członkiem niepołomickiej grupy "Zamek", wielokrotnie biorąc udział w plenerach malarskich i poplenerowych wystawach. Przełomowym, dla jej nowego kierunku twórczości stał się wyjazd do Medżiugorie w 2000 roku. Podczas pobytu w kościele podszedł do niej chłopiec i wręczył jej pocztówkę z wizerunkiem ikony Matki Bożej i na odwrocie modlitwą do Michała Archanioła i podpisem "Anioł Stróż", pisaną w języku polskim. Zastanawiała się skąd ten chłopiec mógł wiedzieć, że jest Polką. Do zdarzenie przekonało ją do namalowania ikon. Odtąd każdy dzień zaczynała od pracy nad kolejną ikoną. To czynność bardzo czasochłonna. Nie ma bowiem dwóch identycznych ikon tej samej Matki Bożej. Każdy z twórców wkłada w obraz własną inwencję, jednak ważne jest trzymanie się kanonów przy tworzeniu ikon (rysy twarzy, rodzaj szat, kolorystyka). Artystka zaczyna pracę od znalezienia odpowiedniej deski z drzewa liściastego. Potem pociąga ja specjalnym klejem tworząc w ten sposób wodoodporność podłoża. Następnie moczy płótno (najczęściej gazę), nakleja je na deskę i nakłada na nie 4-12 warstw specjalnej kredowej emulsji, które poświęca się albo Ewangeliście, albo Apostołowi. Trwa to kilkanaście dni. Potem gruntuje i szlifuje podłoże papierem ściernym, tworzy szkic, a potem nakłada samodzielnie przygotowaną farbę techniką tempery. W celu ostatecznego zabezpieczenia obrazu przed wilgocią, pokrywa go specjalna emulsją, powodującą również ożywienie barw.
   Do tej pory spod rąk Artystki wyszło już ponad 50 ikon, które przedstawiają już nie tylko Matkę Boska z różnych świątyń całego świata, ale także innych świętych, np. Jana Pawła II. Prezentowała je już na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Niepołomicach, kościele na Jazach w Niepołomicach i rodzinnej rodzinnej Kamionnej. To właśnie podczas wystawy w Kamionnej działacze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej zaproponowali zorganizowanie wystawy prac Panią Osikowicz w Żegocińskiej Galerii Wiejskiej. Na wystawie w Żegocinie, która potrwa do 25 września 2014 roku, znalazły się nie tylko ikony, ale także kilka obrazów przedstawiających kwiaty i krajobrazy.
   Podczas wernisażu okazało się, że Pani Helena posiada także umiejętność pisania wierszy. Była więc okazja do wysłuchania dwóch utworów: "Święta Ziemia" oraz napisanego w grudniu 2013 roku wiersza pt. "Na południu góry" nawiązującego do dziecinnych, rodzinnych wspomnień,. Pierwszy z wierszy Autorka odczytała sama, drugi jej brat - Jan Zarzycki.
Podczas wernisaży przemawiali także goście: Wójt Jerzy Błoniarz, który podziękował Stowarzyszeniu za wiele działań na polu kultury a także pogratulował Artystce talentu i pasji, pięknych obrazów oraz wierszy. Pani Danuta Pączek zwróciła uwagę na to, że na wystawie jest przegląd Madonn nie tylko z wielkich Sanktuariów, ale także małych kościółków. - To nie tylko jest piękne, ale także bardzo duchowe, przenika wewnętrznie - powiedziała, gratulując Artystce i jej mężowi, który pomaga oraz bratu, który promuje siostrę.
Natomiast Maria Juszczyk, która także maluje i pisze wiersze, nie tylko gratulowała wystaw, ale wyraziła przekonanie, że wszyscy uczestnicy wernisażu zostali ubogaceni duchowo.
   Pani Prezes Joanna Pastuszak podziękowała Pani Osikowicz za udostępnienie wystawy, wręczając Artystce bukiet kwiatów. Przy lampce szampana długo jeszcze trwały rozmowy i dyskusje z udziałem bohaterki wieczoru. Jakoś tak samoistnie zaczęto śpiewać pieśń "Czarna Madonna", która wyjątkowo pięknie wybrzmiała przy wizerunkach Matki Boskiej. Na zakończenie wykonana została pamiątkowa zbiorowa fotografia, która przypominać będzie uczestnikom wernisażu piękne chwile spędzone na spotkaniu z Panią Heleną Osikowicz i jej obrazami.
   Wystawę można oglądać w godzinach pracy CKSiT w Żegocinie do 25 września 2014 roku.

Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r. Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r.
Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r. Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r.
Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r. Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r.
Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r. Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r.
Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r. Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r.
Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r. Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r.
Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r. Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r.
Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r. Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r.
Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r. Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r.
Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r. Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r.
Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r. Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r.

Wernisaż wystawy ikon Heleny Osikowicz - Żegocina - 16.08.2014 r.

721. URODZINY ŻEGOCINY >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]