KOMUNIKAT DLA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW - 22.08.2014

Komunikat

   W związku z embargiem nałożonym przez Federację Rosyjską na polskie produkty rolnicze, producenci owoców lub warzyw, którzy mają zamiar wykonać czynności związane z wycofaniem określonego produktu poprzez przekazanie organizacjom charytatywnym dla najuboższych lub biodegradację, powinni złożyć niezwłocznie stosowne powiadomienie na piśmie, do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.
    Rolnicy z terenu powiatu bocheńskiego składają "Powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia wycofania owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiem" w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków.
    Na stronie internetowej ARR dostępna jest już "Instrukcja w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw i owoców" oraz wzór w/w powiadomienia.

SERWIS ARR >>>

[wstecz]