Peregrynacja 2014

    Dla mieszkańców Gminy Żegocina, na terenie której funkcjonują dwie parafie: Łąkta i Żegocina, zbliża się czas nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii Świętej Siostry Faustyny i Świętego Jana Pawła II. Hasłem peregrynacji po naszej diecezji są słowa: "Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie" (Łk 1,50). W obu parafiach religijne przygotowania rozpoczynają się już 6 sierpnia 2014 roku. W przypadku Parafii Łąkta będzie to triduum przygotowujące, a przypadku Parafii Żegocina - siedmiodniowe Misje Święte. W Łąkcie, do której obraz i relikwie przybędą z Parafii Muchówka peregrynacja mieć będzie miejsce 9 i 10 sierpnia, w Żegocinie, do której obraz i relikwie przybędą z Parafii Kamionna - w dniu 13 sierpnia, a 14 sierpnia 2014 r. zostaną przewiezione do Parafii Rajbrot.
   Peregrynacja, z łac. peregrinatio, to w kościele katolickim uroczyste przenoszenie albo przewożenie w celach kultowych relikwii, obrazów i innych przedmiotów kultu religijnego. Peregrynacje mogą mieć charakter lokalny, jak i narodowy czy też międzynarodowy. Celem peregrynacji jest zachęta do podjęcia praktyk religijnych i zaangażowania w życie wspólnoty.
   W Diecezji Tarnowskiej rozpoczęcie peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego nastąpiło 14 września 2013 roku (Ołtarz Papieski w Starym Sączu), a jej zakończenie będzie miało miejsce 10. czerwca 2015 roku w Kościele Bł. Karoliny w Tarnowie.
   Obraz wraz z ramą jest wierną kopią wizerunku Jezusa Miłosiernego z kaplicy klasztornej w Łagiewnikach (wymiary: 230 cm x 120) i będzie przewożony wraz z relikwiami Św. Jana Pawła II i Św. Siostry Faustyny w specjalnym samochodzie - kaplicy. Obraz ten został pobłogosławiony przez Ojca Świętego podczas audiencji w dniu 14 września 2011 r.
   - Czas nawiedzenia to możliwość pogłębienia życia religijnego oraz więzi sakramentalnej, a także okazja do przemyślenia przed Bogiem, jak ta "wyobraźnia miłosierdzia", do której wzywał Św. Jan Paweł II, przekłada się na realia życia w rodzinach i w życiu parafialnej wspólnoty. Potrzeba więc wytrwałej modlitwy i harmonijnej współpracy, by ten Boży zasiew przebaczenia, miłości i pokoju mógł dotrzeć do poszczególnych świątyń, parafii, a nade wszystko rodzin, wspólnot i ludzkich serc, które tak bardzo potrzebują Bożego światła i nadziei - apelują do wiernych kapłani.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PEREGRYNACJI 2014 I RELACJE

Peregrynacja w Parafii Łąkta.

Peregrynacja w Parafii Żegocina.

PARAFIA ŁĄKTA - 09-10.08 >>>

PARAFIA ŻEGOCINA - 13-14.08 >>>

[wstecz]