Uroczystości na cmentarzu wojennym nr 302 w Żegocinie.

UROCZYSTOŚCI W 100. ROCZNICĘ WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ
ŻEGOCINA - 27-28.09.2014

    Rada Gminy Żegocina uchwaliła, że rok 2014 będzie w Gminie Żegocina Rokiem Pamięci. Wkrótce potem przystąpiono do realizacji kolejnych zadań, z tego wynikających. W maju uroczyście świętowano 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino, upamiętniając to wydarzenie i żegocinian w niej uczestniczących tablicą pamiątkową, zamontowaną przy Pomniku Ofiar II Wojny Światowej w Żegocinie. 1 sierpnia, przy Obelisku Stefana Bohanesa w Łąkcie Górnej, zorganizowana została uroczystość, podczas której oddano hołd Powstańcom Warszawskim oraz lotnikom poległym podczas niesienia pomocy powstańcom. Z kolei 2 września przy pomniku w Żegocinie modlono się w intencji ofiar kampanii wrześniowej 1939 roku.
   Teraz przyszła pora na zorganizowanie najważniejszej, tegorocznej uroczystości - obchodów 100-lecia wybuchu I wojny światowej oraz operacji limanowsko - łapanowskiej. W grudniu 1914 roku Żegocina i okoliczne miejscowości były terenem bardzo zaciętych walk, toczonych przez wojska państw zaborczych podczas tzw. operacji limanowsko - łapanowskiej (2 - 12 grudnia 2014 roku). Tragiczną pamiątką tych wydarzeń są liczne cmentarz wojenne. Spoczywają na nich żołnierze wielu narodowości, w tym liczni Polacy. Szacuje się, że w czasie I wojny światowej zginęło 400 tysięcy Polaków, walczących w armiach państw zaborczych. Prawie drugie tyle to cywilne ofiary tej wojny.
    Do zorganizowania uroczystości i imprez upamiętniających setną rocznicę wybuchu I wojny światowej samorządowe władze Gminy Żegocina, przygotowywały się od kilku miesięcy. Został napisany i zgłoszony do LGS "Dolina Raby" projekt pt. "Utworzenie szlaku turystycznego pn. "Szlak Cmentarzy I Wojny Światowej" przebiegającego przez gminę Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz i Żegocina w połączeniu z wydaniem materiałów informacyjnych". Projekt ten został zakwalifikowany do realizacji i uzyskał dofinansowanie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Małe projekty". Dzięki pozyskanym środkom, także od Województwa Małopolskiego oraz wielu godzinom pracy społecznej wolontariuszy wydano mapkę szlaku, folder, na niektórych cmentarzach ustawiono tablice informacyjne, a w dniach 27-28.09.2014 roku zorganizowano kilka przedsięwzięć. Pierwszym z nich był Rajd Rowerowy "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej gmin: Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina", drugim wernisaż wystawy historycznej "Wielka Wojna w Małopolsce - ludzie - miejsca - bitwy", trzecim msza święta w intencji poległych żołnierzy I wojny światowej połączona z uroczystością przy pomniku głównym na cmentarzu wojennym nr 302 w Żegocinie, czwartym wieczornica w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Żegocinie z wykładem historycznym "Operacja limanowsko - łapanowska 1914" oraz koncertem w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego.
   W przygotowanie tych uroczystości i imprez największy wkład wnieśli: Urząd Gminy w Żegocinie, Zespół Szkół w Żegocinie, PSP w Żegocinie, Parafia w Żegocinie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie. Pomogli także: Burmistrz Nowego Wiśnicza, Wójt Gminy w Łapanowie, Wójt Gminy w Trzcianie oraz Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Limanowej.
    Poniżej linki do stron (proszę kliknąć w zdjęcie), na których zostały zamieszczone relacje z poszczególnych przedsięwzięć.

Rajd Rowerowy "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej".

Wernisaż wystawy "Wielka Wojna w  Małopolsce" - 27.09.2014

Rajd Rowerowy "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" - 27.09.2014

Wernisaż wystawy "Wielka Wojna w  Małopolsce" - 27.09.2014

Msza Święta w intencji poległych w I Wojnie Światowej - 28.09.2014

Apel poległych  - Cmentarz wojenny nr 302 - 28.09.2014

Msza Święta w intencji poległych w I Wojnie Światowej - 28.09.2014

Apel poległych  - Cmentarz wojenny nr 302 - 28.09.2014

Wykład i koncert Orkiestry Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP - 28.09.2014

Wykład i koncert - 28.09.2014

[wstecz]