Akademia w PSP w Żegocinie - 17.09.2014 r.

Akademia w PSP w Żegocinie - 17.09.2014 r.

W 75. ROCZNICĘ AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ - 17.09.2014

     17 września 1939 r. Związek Radziecki (ZSRR) podstępnie napadł na Polskę w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami. To wydarzenie zmieniło bieg historii i przyczyniło się do zniewolenia dużej części Europy na kilkadziesiąt lat Z tej okazji klasa szóstej Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie pod opieką Pana Wiesława Wolaka przypomniała zebranym tamte wydarzenia. Poprzez piosenki, wiersze, piękną dekorację, a także prezentację multimedialną przybliżyli pozostałym uczniom fakty historyczne. Ciekawą formą był też wywiad z " babcią", która wspominała czasy wojny. To wszystko spowodowało, że uczniowie w ciszy i skupieniu uczestniczyli w akademii.
    "W siedemdziesiątą piątą rocznicę sowieckiego najazdu na Polskę, którym Związek Sowiecki rozpoczął swój udział w drugiej wojnie światowej - mówiła Pani dyrektor - przypominamy współodpowiedzialność ZSRR za wywołanie wojny, za układ z Niemcami hitlerowskimi o sojuszu i agresji wobec naszego kraju, za okupację i zbrodnie, które w jej trakcie popełniono. Przypominamy, że następstwem agresji z lat 1939 - 40 było zniszczenie państw bałtyckich anektowanych przez ZSSR, narzucenie po 1944 kolaboracyjnych rządów innym krajom Europy Środkowej oraz najazdy oraz groźby najazdów ("interwencji") w okresie powojennym.  
    Dziś w 75 rocznicę tych wydarzeń składamy hołd wszystkim, którzy oddali życie w oporze wobec sowieckiej agresji i jako jej ofiary".

Akademia w PSP w Żegocinie - 17.09.2014 r. Akademia w PSP w Żegocinie - 17.09.2014 r.
Akademia w PSP w Żegocinie - 17.09.2014 r. Akademia w PSP w Żegocinie - 17.09.2014 r.
Akademia w PSP w Żegocinie - 17.09.2014 r. Akademia w PSP w Żegocinie - 17.09.2014 r.

Akademia w PSP w Żegocinie - 17.09.2014 r.

Materiał nadesłany: AR

Akademia w Zespole Szkół w Rozdzielu - 19.09.2014 r.

Akademia w Zespole Szkół w Rozdzielu - 19.09.2014 r.

   Uroczystość, zorganizowana z okazji 75. rocznicy agresji ZSRR na Polskę, odbyła się także w Zespole Szkół w Rozdzielu. 19 września, - jak co roku - odbyła się szkolna akademia upamiętniająca to wydarzenie. Z tej okazji uczniowie klasy II i III gimnazjum przygotowali krótki montaż muzyczno - słowny poświęcony temu wydarzeniu. Aby wprowadzić w nastrój tamtych tragicznych dni, użyto specjalnych efektów dźwiękowych: odgłosy bomb, samolotów, wycie syren.
   Uczniowie mieli także okazję posłuchać krótkiego zarysu historycznego, dotyczącego ataku radzieckiego, obejrzeć krótki film dokumentalny, a także posłuchać wierszy oddających emocje tego tragicznego okresu polskiej historii. Tradycyjnie nie zabrakło "Ballady wrześniowej" Jacka Kaczmarskiego oraz "17 września" Przemysława Gintrowskiego.

Akademia w Zespole Szkół w Rozdzielu - 19.09.2014 r. Akademia w Zespole Szkół w Rozdzielu - 19.09.2014 r.
Akademia w Zespole Szkół w Rozdzielu - 19.09.2014 r. Akademia w Zespole Szkół w Rozdzielu - 19.09.2014 r.

Akademia w Zespole Szkół w Rozdzielu - 19.09.2014 r.

[wstecz]