Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r.

ŻEGOCINA W 75. ROCZNICĘ WYBUCHU II. WOJNY ŚWIATOWEJ - 02.09.2014

     1 września 2014 roku minęło dokładnie 75 lat od hitlerowskiej agresji na Polskę. Wczesnym rankiem 1 września 1939 roku  z powietrza, wody i lądu, rządzone przez Adolfa Hitlera Niemy, bez wypowiedzenia wojny, zdradziecko  uderzyły na Polskę, łamiąc deklarację polsko - niemiecką  o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 roku. 3 września 1939 roku, gdy Anglia i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę i nabrała ona charakteru światowego. Pomimo tego Polska musiała samotnie walczyć z przeważającymi siłami wroga, gdyż sojusznicy nie rozpoczęli działań militarnych. Na dodatek 17 września 1939 roku wschodnią granicę Polski przekroczyły wojska radzieckie, realizując zawarte 23 sierpnia 1939 roku w tajnym załączniku do Paktu Ribbentrop - Mołotow (pakt o nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich) porozumienie o dokonaniu rozbioru ziem Państwa Polskiego.
    Pomimo bohaterskiej obrony wojska polskie przegrały kampanię wrześniową, ale władze państwowe nie podpisały aktu kapitulacji. Rozpoczęła się sześcioletnia okupacja ziem polskich, rozpoczęły się prześladowania Polaków ze strony obu zaborców. Nie tylko działania wojenne, ale także eksterminacja polskiej ludności przyniosły olbrzymie straty ludzie. Co piąty Polak nie przeżył czasów II wojny światowej. W tej liczbie było ponad stu mieszkańców wiosek wchodzących obecnie w skład Gminy Żegocina.
   Aby wszystkim poległym i zamordowanym podczas tej wojny oddać z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej hołd i pomodlić się w ich intencji, s
amorząd gminy Żegocina, współpracując ze szkołami, zorganizował w dniu 2 września 2014 roku uroczystość rocznicową przed pomnikiem "Poległym za Ojczyznę 1939 - 1945". Przybyły na nią delegacje z wszystkich szkół Gminy Żegocina na czele z dyrektorami, samorządu lokalnego, organizacji społecznych. Obecne były poczty sztandarowe samorządu i szkół.
    Uroczystość poprowadził Wójt Gminy Żegocina Pan Jerzy Błoniarz. Po krótkim wprowadzeniu do celu i tematyki uroczystości, odśpiewaniu hymnu państwowego, gospodarz gminy poprosił o wygłoszenie referatu okolicznościowego nauczycielkę historii z Zespołu Szkół w Żegocinie - Panią Annę Kądziela.
    Następnie pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Leszka Dudziaka odmówiono modlitwę w intencji Obrońców Ojczyzny z 1939 roku oraz ofiar II wojny światowej..
   Po jej zakończeniu rozpoczęło się składanie przed pomnikiem wiązanek kwiatów. Przy dźwiękach werbla kwiaty złożyły delegacje uczniów z poszczególnych szkół, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej i samorządu gminy.
    Za przybycie i udział w uroczystości podziękował zebranym Przewodniczący Rady Gminy Żegocina - Pan Jan Marcinek. W nieco obszerniejszym przemówieniu nawiązał do aktualnej sytuacji politycznej, w tym wojny we wschodniej Ukrainie. Zaapelował także o kształtowanie patriotycznych postaw współcześnie żyjących Polaków.

Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r. Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r.
Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r. Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r.
Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r. Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r.
Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r. Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r.
Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r. Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r.
Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r. Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r.
Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r. Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r.
Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r. Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r.

Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 02.09.2014 r.

UROCZYSTOŚĆ W 2013 ROKU >>> RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]