Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 w PSP w Żegocinie.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

    Zróżnicowane pogodowo wakacje dobiegły już końca. W poniedziałek - 1 września 2014 roku, dla prawie 1 tysiąca uczniów w Gminie Żegocina i kilku milionów w Polsce rozpoczął się rok szkolny 2014 - 2015. Będzie wyjątkowy pod kilkoma względami.  Obowiązkowo do pierwszych klas pójdą dzieci z rocznika 2007 oraz dzieci, które urodziły się w pierwszym półroczu 2008 roku.  Kolejną zmianą, jaka czeka uczniów, rodziców i nauczycieli w nowym roku szkolnym, jest sprawdzian dla szóstoklasistów. Uczniowie, którzy przystępują do egzaminu dla szóstych klas, będą również go pisać, ale w zmienionej formule. Sprawdzian będzie się składał z dwóch części. Pierwsza z nich ma sprawdzać wiadomości i umiejętności uczniów z matematyki i języka polskiego w oparciu o teksty lub informacje z zakresu historii czy przyrody. Natomiast drugą częścią egzaminu będzie test ze znajomości języka obcego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Sprawdzian, tak jak do tej pory będzie przeprowadzany w kwietniu, jednego dnia. Część pierwsza potrwa 80 minut, potem przerwa i część druga - 45 minut.
    Nie tylko uczniów klas szóstych czekają zmiany. W maju 2015 roku maturzyści z liceów ogólnokształcących, których obejmowała nowa podstawa programowa, napiszą egzamin dojrzałości w trochę innej formie, niż był dotychczas. Co najważniejsze, nie będzie już prezentacji podczas ustnej matury z języka polskiego. Zamiast tego uczeń będzie odpowiadał na jedno wybrane losowo pytanie, dotyczące fragmentów tekstów: literackiego, popularno - naukowego lub reprodukcji. Zmieni się również sposób oceniania prac pisemnych z języka polskiego. Teraz nie będzie już obowiązywało sprawdzanie według "klucza". Eksperci będą oceniać odpowiedzi maturzystów w sposób bardziej uniwersalny, uwzględniając ich kreatywność, tok myślenia czy interpretację. Ostatnią zmianą są przedmioty dodatkowe, które do tej pory można było zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Od maja 2015 roku nie będzie już poziomu podstawowego. Rok później maturę według nowych zasad zdawać będą, po raz pierwszy, abiturienci z techników. 
   Po raz pierwszy do klas pierwszych szkół podstawowych trafił też bezpłatny, ministerialny podręcznik zatytułowany "Nasz elementarz". Zmian jest więcej. Czekają nie tylko uczniów szkół podstawowych, ale także gimnazjalistów i maturzystów.  
   Tradycyjnie już młodzież szkolna wraz z nauczycielami i rodzicami rozpoczęła nowy rok szkolny i jednocześnie rok katechetyczny od udziału w uroczystej mszy świętej. Takie nabożeństwa odbyły się zarówno w Łąkcie Górnej, jak i Żegocinie (tu były dwa nabożeństwa, o godz. 8.00 dla Zespołu Szkół w Żegocinie, o 9.30 dla pozostałych szkół z terenu parafii). Uczestnicy tych nabożeństw dziękowali Panu Bogu za szczęśliwe przeżycie wakacji oraz modlili się w intencji dobrego i szczęśliwego przeżycia nowego roku szkolnego i katechetycznego.

   Następnie w szkołach odbyły się uroczyste akademie, podczas których uczniowie i rodzice dowiedzieli się o zmianach, poznali wychowawców klas i podziały godzin. Od wtorku zaczyna się normalna nauka, przerywana na nieco dłużej feriami zimowymi i wiosennymi.
   Wszystkim uczniom życzymy w rozpoczętym roku szkolnym powodzenia w nauce, a nauczycielom sukcesów w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 - RELACJE

Inauguracja w PSP w Żegocinie.

Inauguracja w ZS w Żegocinie.

PSP W ŻEGOCINIE >>> ZS W ŻEGOCINIE >>>

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 w ZS w Rozdzielu.

Inauguracja - PSP Bytomsko.

ZS W ROZDZIELU >>> PSP W BYTOMSKU >>>

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015:

22 grudnia 2014 - 31 grudnia 2014 - zimowa przerwa świąteczna
16 lutego - 1 marca 2015 - ferie zimowe w Małopolsce
1 kwietnia 2015 - sprawdzian szóstoklasisty. 
2 - 7 kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna
21 - 23 kwietnia - egzamin gimnazjalny
24 kwietnia - zakończenie zajęć w kl. III LO
1 - 3 maja - długi weekend majowy, okres wolny od zajęć dydaktycznych.
4 maja - początek matur. 
23 czerwca - egzamin zawodowy z OKE - pisemny
23 czerwca - 7 lipca - praktyczny egzamin zawodowy
26 czerwca - zakończenie roku szkolnego

[wstecz]