Akcja rozdawania odblasków w szkołach Gminy Żegocina.

ODBLASKI DLA UCZNIÓW - 16.09.2014

    W dniu 16. września 2014 r. do szkół w Żegocinie , Bytomsku, Rozdzielu i Łąkcie Górnej przybyli Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, nadkom. Dariusz Hebda - specjalista w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bochni oraz Katarzyna Kaszuba - gminna koordynator konkursu "Odblaskowa Gmina". Przybyli goście rozdali wszystkim uczniom elementy odblaskowe uzyskane dzięki wsparciu pana Jana Marcinka oraz PZU .  
    Policjant przypomniał dzieciom podstawowe zasady poruszania się po drogach zwracając szczególną uwagę na obowiązek noszenia elementów odblaskowych od niedawna nie tylko przez dzieci, ale również przez osoby dorosłe. Zwrócił uwagę, że nie należy się wstydzić nosić elementów odblaskowych, wręcz przeciwnie. Świadczy to bowiem o dojrzałości i odpowiedzialności.
    Konkurs "Odblaskowa Gmina" ma na celu m. in wyposażenie jak największej ilości mieszkańców gminy w kamizelki i inne elementy. Dotyczy to głównie dzieci do lat 15 oraz osób powyżej 60 roku życia, gdyż to właśnie oni ta grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego jest narażona na największe niebezpieczeństwo.

Akcja rozdawania odblasków - PSP w Żegocinie. Akcja rozdawania odblasków - PSP w Żegocinie.
Akcja rozdawania odblasków - PSP w Żegocinie. Akcja rozdawania odblasków - PSP w Żegocinie.
Akcja rozdawania odblasków - PSP w Żegocinie. Akcja rozdawania odblasków - PSP w Żegocinie.
Akcja rozdawania odblasków - ZS w Rozdzielu. Akcja rozdawania odblasków - ZS w Rozdzielu.
Akcja rozdawania odblasków - ZS w Rozdzielu. Akcja rozdawania odblasków - ZS w Rozdzielu.
Akcja rozdawania odblasków - PSP w Łąkcie Górnej. Akcja rozdawania odblasków - PSP w Łąkcie Górnej.
Akcja rozdawania odblasków - PSP w Bytomsku. Akcja rozdawania odblasków - PSP w Bytomsku.

Akcja rozdawania odblasków w szkołach Gminy Żegocina.

[wstecz]