Stacja Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej.

PRZEKAZANIE DO UŻYTKU STACJI UZDATNIANIA WODY - ŁĄKTA GÓRNA - 11.09.2014

    11 września 2014 roku w Łąkcie Górnej miało miejsce uroczyste oddanie do użytku bardzo nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody. W mgliste, pochmurne przedpołudnie na teren od podstaw wybudowanego obiektu przybyło kilkadziesiąt zaproszonych przez Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza gości, w tym m. in: Mieczysław Trojan i Piotr Krawczyk - Radni Powiatu Bocheńskiego, Jan Marcinek - Przewodniczący Rady Gminy Żegocina, Jan Kulig - Wójt Gminy Łapanów, Jacek Krawczyk - Inspektor Nadzoru, Jan Kosiba - Wykonawca, Michał Kalisz - Podwykonawca z Firmy DAMI, Janusz Stańdo - Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie. Obecni byli także: Kierownik Powiatowego Nadzoru Budowlanego wraz z pracownikami, Kierownik Powiatowej Stacji SANEPID wraz z pracownikami, Radni i Sołtysi z Gminy Żegocina, pracownicy Urzędu Gminy w Żegocinie. Przybyli także prawie wszyscy pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie, z siedzibą w Łąkcie Górnej, z dyrektorem Wiesławem Dudziakiem na czele.
    Wszystkich przybyłych powitał i przedstawił Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Poinformował zebranych, że to spotkanie jest finałem dwuetapowej inwestycji, która stała się koniecznością w związku z okresowymi brakami wody w studniach i na ujęciu w Żegocinie. Potem doszedł jeszcze jeden problem - jakości wody z łąkieckiego ujęcia. Rada Gminy Żegocina na wniosek Wójta podjęłą decyzję o przystąpieniu do realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa sieci wodociągowej w m. Bytomsko i Żegocina i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Łąkta Górna oraz budowa stacji uzdatniania wody w m. Łąkta Górna". Zadanie zrealizowano w dwóch etapach. Pierwszym była "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bytomsko i Żegocina i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Łąkta Górna". Zadanie obejmowało przebudowę sieci wodociągowej w Bytomsku i Żegocinie o łącznej długości 7.387 mb oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w przysiółkach "Podkosówka" i "Nad Appolem" w Łąkcie Górnej o łącznej długości 7.658 mb. Koszt realizacji pierwszego etapu wyniósł 2.319.701,38 zł, w tym: dotacja PROW 857.041,0 zł, pożyczka z WFOŚ GW - 550.429,00 zł z możliwością umorzenia 45 %, po spłacie 50 % oraz środki własne gminy (kredyt komercyjny) - 912.201,38 zł. Projektantem sieci był mgr inż. Mieczysław Marciniec z Limanowej, a wykonawcą zadania była firma TRANSWIERTEL Sp. z o.o. ze Świdnika - Gmina Tęgoborze.
   Etap drugi - "Budowa stacji uzdatniania wody w m. Łąkta Górna" obejmował wybudowanie całkowicie nowej stacji uzdatniania wody o wydajności 700 m3/dobę. Koszt II etapu - 3.139.229,47 zł, w tym: dotacja PROW 1.212.882,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW - 1.146.009,00 zł z możliwością umorzenia 45 %, po spłacie 50 %, środki własne (kredyt komercyjny) - 780.338,47 zł. Projekt SUW wykonał mgr inż. Marek Matyjewicz z firmy PRO-IN-MAT z Tarnowa. Wykonawcą generalnym było Konsorcjum Firm - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Mieszkaniowego DROG-BUD Jan Kosiba i INSTALBUD s.c. Łukasz Kaczmarczyk i Stanisław Kaczmarczyk z Łapanowa. Podwykonawcą w zakresie elektroniki, sterowania (AKPIA - Aparatura Kontrolno - Pomiarowa i Automatyka) była firma DAMI Michała Kalisza z Wrocławia. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego obu inwestycji był mgr inż. Jacek Krawczyk. Zadanie o łącznej wartości 5.458.930,85 zł, zrealizowane zostało przy udziale środków Unii Europejskiej z programu PROW - Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności.
   Następnie Wójt poprosił dr Kalisza o poinformowanie zebranych o zasadach działania SUW. Gość z odległego Wrocławia przedstawił proces technologiczny, zastosowany w tym obiekcie, począwszy od ujęcia wody z potoku Podkosówka. Całą instalacja wewnątrz przestronnego budynku wykonana jest ze stali kwasoodpornej, co oznacza, że przy niewielkich zabiegach konserwacyjnych jest praktycznie niezniszczalna przez czynniki atmosferyczne.
   - Chciałbym, żeby to ujęcie spowodowało, że osoby, które piją wodę z łąkieckiego wodociągu, traktowały ją teraz jako zdatną do picia bez przegotowania. Takie nowoczesne ujęcia powodują, że można wodę pić bezpośrednio z kranu. Na dzień dzisiejszy zastosowane tu filtry pośpieszne są wystarczające, aby uzyskać parametry wody wymagane przez przepisy - to z kolei słowa Wiesława Dudziaka - Dyrektora ZGK, który będzie zarządzał tym ujęciem i stacją uzdatniania wody.
   Na zaproszenie dyrektora Dudziaka symbolicznego przecięcia wstęgi, a tym samym przekazania obiektu do użytkowania dokonali: Jan Kosiba - wykonawca inwestycji, Jerzy Błoniarz - reprezentujący inwestora, Jacek Krawczyk - inspektor nadzoru oraz Wiesław Dudziak. Gdy ucichły brawa Proboszcz Parafii Łąkta - ks. Stanisław Szczygieł przystąpił do ceremonii pobłogosławienia obiektu. Po odmówieniu modlitwy dokonał pokropienia budynku i urządzeń wodą święconą.
   Następnie dyrektor Wiesław Dudziak zaprosił zebranych do zwiedzania obiektu. Dopiero teraz można było bliżej przyjrzeć się znajdującym się tu pomieszczeniom i zainstalowanym urządzeniom. Zakład lśni nowością i czystością, a w oczy rzuca się duża ilość urządzeń elektronicznych. Wszystkie kable prowadzą do centralnego pokoju, w którym jest sterownia. Znajdują się tu szafy z mnóstwem przycisków, komputerowy system podglądu oraz monitorowania nie tylko przebiegających tu procesów, ale także całego obiektu.
   - Teren gminy jest - jak to określił Wójt Błoniarz - pustynią. Przypomniał także, że na terenie gminy są trzy ujęcia wody: w Bełdnie, w Żegocinie i Łąkcie Górnej. Woda z tego ostatniego ujęcia powinna zabezpieczyć potrzeby ludności przez okres najbliższych 20 lat. Spełnia nowe, wyższe wymagania określone przepisami.- informował Wójt Jerzy Błoniarz. Kosztowna inwestycja był więc niezmiernie potrzeba i mieszkańcy gminy mogą się cieszyć nie tylko z faktu braku przerw w dostarczaniu wody, ale także dobrą jej jakością.

Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.   Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.  
Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.   Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.  
Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.   Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.  
Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.   Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.  
Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.   Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.  
Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.   Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.  
Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.   Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.  
Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.  

Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.  

Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.   Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.  
Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.   Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.  
Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.   Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.  
Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.   Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.  

Przekazanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej - 11.09.2014 r.  

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]