Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.

DZIESIĄTA EDYCJA  ŻEGOCIŃSKO - BUDAPESZTEŃSKIEJ WYMIANY MŁODZIEŻY - 6-10.10.2014

  Powitanie gości z Budapesztu odbyło się wieczorem - 6 października na terenie szkoły w Żegocinie. Zmęczonych 9 -godzinna podróżą Węgrów zaproszono do szkolnej auli, gdzie po krótkim powitaniu przez Panią Danutę Pączek - Dyrektorkę Zespołu Szkół w Żegocinie, odbyła się wzajemna prezentacja gości i gospodarzy, a następnie wszyscy udali się na kwatery. 
    We wtorek goście wraz z dwójka żegocińskich nauczycielek wyjechali na wycieczkę do Zakopanego. Przeszli trasę do Morskiego Oka, wyjechali na Gubałówkę. Środowe przedpołudnie Węgrzy spędzili w Żegocinie. Najpierw odwiedzili cmentarz wojenny nr 302, na którym spoczywają polegli w operacji limanowsko - łapanowskiej żołnierze walczących stron, w tym kilku Węgrów. Na ich grobach budapeszteńska młodzież zapaliła znicze. Potem w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie goście oglądnęli prezentację o tej operacji, ze szczególnym uwzględnieniem bitwy pod Limanową, w której poległ m. in. Othmar Muhr. Na zakończenie tego spotkania zwiedzili wystawę historyczną "Wielka Wojna w Małopolsce", a następnie Izę Regionalną prowadzoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.
   Po obiedzie Węgrzy wyjechali na zwiedzanie Krakowa (Wawel, Trakt Królewski, Stare Miasto), a w Konsulacie Generalnym Republiki Węgierskiej w Krakowie spotkali się z Panią Konsul Adrienne Körmendy. Kolejny dzień, to kolejna wycieczka. Tym razem do kopalni srebra w Tarnowskich Górach oraz Częstochowy (Jasna Góra).
   Kolejne, pożegnalne już spotkanie pełnych składów obu grup, odbyło się w piątkowe przedpołudnie - 10 października - w Zespole Szkół w Żegocinie. Najpierw na szkolnym dziedzińcu (coś w rodzaju atrium), odbyła się ceremonia wspólnego posadzenia drzewka (wiśni piłkowanej), będącego wyrazem przyjaźni polsko - węgierskiej. Węgrzy zainstalowali pod nim tabliczkę z motto autorstwa dwudziestego ósmego Prezydenta USA - W. T. Wilsona (kadencja 1913-1921) - "Przyjaźń jest jedynym cementem, który może spoić świat".
    Potem, w szkolnej auli miała miejsce kilkugodzinna uroczystość, na którą złożyły się m. in. występy chóru szkolnego, inscenizacje legend w wykonaniu uczniów z Węgier, koncert szkolnego zespołu muzycznego, prezentacja obrazów autorstwa Pani Haliny Kaźmierczak, przedstawiających postać Św. Jadwigi Królowej, przez nią samą przedstawiona.
   Odbyły się też oficjalne pożegnania i wstępne podsumowania (w samych superlatywach) dotychczasowych wymian. Głos zabierali: Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz, kierownik grupy węgierskiej - Pani Zsolt Péterné Tóth Andrea, Pani Danuta Pączek - Dyrektor Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie. Nastąpiła także wymiana upominków.
   Po zjedzeniu obiadu w szkolnej stołówce, ostatnich wspólnych zdjęciach, wymianach adresów e-mailowych, goście z Budapesztu wsiedli do autokaru i odjechali, umawiając się wcześniej na kolejną wymianę., Tym razem to uczniowie żegocińskiej szkoły udadzą się na Węgry.
   Zapoczątkowana w 2006 roku partnerska wymiana młodzieży szkolnej ma przede wszystkim na celu wzajemne poznanie życia, kultury, historii, obyczajów obu bratnich narodów. Dodatkowym celem jest doskonalenie umiejętności językowych polskiej i węgierskiej młodzieży, rozmowy odbywają się w języku angielskim, czasem niemieckim. Jak dotychczas partnerzy tej wymiany zgodnie potwierdzają, że wszystkie zakładane cele są znakomicie realizowane.

Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.

Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.

Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.

Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.

Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.

Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.

Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.

Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.

Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.

Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.

Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r. Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.
Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r. Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.
Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r. Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.
Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r. Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.
Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r. Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.
Dziesiąta edycja wymiany młodzieży polsko - węgierskiej - 06-10.10.2014 r.

[wstecz]