Uroczyste zakończenie inwestycji - przecięcie wstęgi.

ZAKOŃCZONO KOLEJNĄ SCHETYNÓWKĘ - 30.10.2014

   Powiat bocheński zakończył realizację inwestycji pn. “Przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych nr 2075K Lipnica Murowana - Żegocina, 2071K Łąkta Górna - Łapanów, nr 2073K Ubrzeż - Zbydniów, nr 2095K Trzciana - Łąkta Górna i nr 2072K Leszczyna - Nowe Rybie na długości odcinków dróg 7671 mb”, realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. “Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” (nazywanego potocznie "schetynówką").
    Łącznie powstało 1,5 km nowych chodników i 8 km nawierzchni asfaltowej, 2 zatoki autobusowe, przebudowie uległy 2 skrzyżowania, wyremontowany został przepust oraz zamontowano bariery ochronne, wykonano 2 przejścia dla pieszych oraz 3 progi zwalniające, oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome.
    Na terenie Gminy Żegocina wykonano: na drodze powiatowej Trzciana - Łąkta Górna - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; na drodze powiatowej Żegocina -  Lipnica Murowana: modernizacja drogi wraz z wzmocnieniem podbudowy i umocnieniem poboczy oraz konserwacja rowów, remont przepustu drogowego, montaż kasetonu nad przejściem dla pieszych wyposażonego w lampę z oświetleniem pulsacyjnym i znakiem nad przejściem, wykonanie progu zwalniającego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż oświetlenia, montaż poręczy.
   Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5.256.099 zł. Samorząd Gminy Żegocina przekazał na ten cel 21% kosztów zadań wykonanych na jej terenie. Stąd też obecność przedstawicieli Rady Gminy oraz Wójta Jerzego Błoniarza na uroczystym przecięciu wstęgi. Uroczystość ta miała miejsce 30 października 2014 roku na skrzyżowaniu w centrum Trzciany. Wśród obecnych na uroczystości byli także: Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Starosta Bocheński Jacek Pająk, wójtowie z pozostałych gmin, radni powiatowi i gminni, sołtysi.
   Inwestycja przyczyni się przede wszystkim do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców, jak również użytkowników dróg na południu powiatu, wpływając równocześnie na poprawę sieci drogowej powiatu bocheńskiego – podkreślił w przemówieniu Jacek Pająk, dziękując jednocześnie za współpracę przy tej inwestycji.  

Zakończenie schetynóki - Trzciana - 30.10.2014 Zakończenie schetynóki - Trzciana - 30.10.2014
Zakończenie schetynóki - Trzciana - 30.10.2014

Zakończenie schetynóki - Trzciana - 30.10.2014

Kaseton nad przejściem - Żegocina. Kaseton nad przejściem - Żegocina.
Hybrydowe zasilanie oświetlenia nad przejściem. Próg zwalniający w Bytomsku.

[wstecz]