Nowe stroje od razu wzbudziły zainteresowanie.

STROJE DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH Z TERENU GMINY ŻEGOCINA

   Gmina Żegocina zakończyła realizację projektu pod nazwą "Zakup strojów regionalnych na potrzeby kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów". Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; w ramach działania "Małe projekty" Osi 4 Leader. Wartość projektu: 23 031,15 zł, wartość dotacji: 18 424,92 zł, pozostała kwota to środki samorządu Gminy Zegocina.
    Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów w gminie Żegocina poprzez zakup strojów regionalnych. W ramach realizacji operacji zakupiono 20 kompletów strojów ludowych dla czterech kół gospodyń wiejskich tj. z Bytomska, Łąkty Górnej, Rozdziela i Żegociny.
    Koła te prowadzą działalność oświatową w zakresie zdrowego żywienia oraz zachowania tradycji kuchni regionalnej, podejmują liczne inicjatywy w zakresie rękodzielnictwa, twórczości artystycznej i kultury. Uczestniczą aktywnie w akcjach promocyjnych gminy i regionu w ramach imprez lokalnych i krajowych m. in. targi turystyczne, giełdy agroturystyczne, prezentacje i degustacje podczas imprez "Święto Chleba w Żegocinie", "Urodziny Żegociny", święto powiatu bocheńskiego, dożynki wojewódzkie.
    Stylizowane stroje regionalne uszyte zostały przez "Pracownię strojów ludowych i stylizowanych" z Gdowa Pani Henryki Poniewierskiej. Zostały wykonane według tradycji kulturowych poszczególnych miejscowości i regionu zachowanych w zapisach, dokumentach, fotografiach oraz w przekazie tradycyjnym "słownym" na podstawie przeprowadzonych wywiadów.

Panie z KGW w Bytomsku n a Małopolskim Pikniku w Łąkcie Górnej. Panie z KGW w Bytomsku n a Małopolskim Pikniku w Łąkcie Górnej.
Panie z KGW Żegocina na Małopolskim Pikniku w Łąkcie Górnej.  Panie z KGW Żegocina na "Beskidzkie Rytmy i Smaki".
Panie z KGW Rozdziele na XVII Giełdzie Agroturystycznej w Rozdzielu. Na Małopolskim Pikniku w Łąkcie Górnej.
Na V. Festiwalu Rosołu. Panie z KGW Żegocina na V. Festiwalu Rosołu.
Stroje KGW z Łąkty Górnej i Bytomska. Stroje KGW z Rozdziela i Żegociny.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Małe projekty" Osi 4 Leader PROW 2007-2013

Projekt zrfealizowany ze środków Unii Europejskiej.

[wstecz]