Informacja US w Bochni.

INFORMACJA URZĘDU SKARBOWEGO W BOCHNI

    Według danych fiskusa kontrole w branży gastronomicznej wykazują szereg nieprawidłowości bo około 87% - to dużo. Najczęściej branża gastronomiczna błędnie ewidencjonuje lub nie ewidencjonuje w ogóle obrotu za pomocą kas fiskalnych. W tym zakresie skarbówka prowadzi coraz więcej kontroli.
    Kontrole obejmują zarówno podmioty, u których już wcześniej ujawniono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotów za pomocą kas fiskalnych jak i pozostałe podmioty również te, u których dotychczas nie stwierdzono uchybień.
   Działania te nastawione są na zdyscyplinowanie w powyższym zakresie wszystkich podatników, chociaż szczególnie w najbliższym czasie „czujne oko” fiskusa skierowane będzie głównie na lokale gastronomiczne czy puby.
   W związku z powyższym przypomina się, iż do najważniejszych obowiązkach podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należą:
- prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących,
- każdorazowe wydawanie paragonów fiskalnych wszystkim nabywcom bez żądania z ich strony,
- w przypadku awarii kasy fiskalnej stosowanie kasy rezerwowej, a w sytuacji gdy jest to niemożliwe sprzedaż nie może być prowadzona.

    Jakkolwiek paragon to „kawałek papieru”, lecz nie wydanie go klientowi może być dotkliwym finansowo problemem w postaci mandatu. Za tego rodzaju uchybienie grozi bowiem mandat w wysokości od 168 zł do 3.360 zł, który może być nałożony zarówno na pracownika obsługującego kasę, jak i samego właściciela firmy za nienależyte wykonanie obowiązku nadzoru.
Podatnicy z branży gastronomicznej z naszego powiatu otrzymali od tutejszej skarbówki informacje przypominające o najważniejszych ciążących na nich obowiązkach.
Więcej informacji na temat uzyskać można na stronie www.bip.malopolska.pl/usbochnia   oraz www.is.krakow.pl.

Materiał nadesłany: US Bochnia

[wstecz]