XVII Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej"
XVII. MŁODZIEŻOWY RAJD "SZLAKIEM CMENTARZY I. WOJNY ŚWIATOWEJ" - 10-11.11.2014

     W XVII. Młodzieżowym Rajdzie "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej. Jak Oni w 1914 roku", zorganizowanym przez Centra Kultury Gmin Laskowa i Żegocina pod patronatem wójtów obu gmin zgłosiło się 13 drużyn, m. in. z Bochni, Łapanowa, Ujanowic, Kamionki Małej. Po raz pierwszy w tym rajdzie zabrakło drużyn z gminy Żegocina. 
     Więszość drużyn wystartowała w tym roku z cmentarza nr 358 - Jabłoniec - Limanowa. Tylko jedna z drużyn wyruszyła na trasy z Tarnawy (cmentarz nr 344) i była to drużyna z Łapanowa.
     Każdej grupie towarzyszyli przewodnicy. Na każdym z cmentarzy opowiadali o wydarzeniach wojennych z grudnia 1914 roku, gdy w tych okolicach rozgrywały się bitwy określane mianem operacji limanowsko - łapanowskiej, której setna rocznica wypada włąśnie w tym roku. Do dyspozycji uczestników rajdu były także informatory turystyczne "Szlak cmentarzy I wojny światowej Gmin: łapanów, Nowy Wiiśnicz, Trzciana, Żegocina" wydane staraniem gminy Żegocina w ramach projektu dofinansowanego z ramach programu "LEADER".
     W oba rajdowe dni była znakomita, ciepła i słoneczna pogoda. Pierwszego dnia, wieczorem wszyscy uczestnicy Rajdu spotkali się w budynku CKSiT w Żegocinie, gdzie zjedli posiłek, a następnie uczestniczyli w wieczornicy, podczas której wysłuchali pogadanki i prezentacji wyposażenie i ubioru w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej
"II Brygada Legionów", prowadzonej przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, śpiewali pieśni legionowe (karaoke), uczestniczyli w pisemnym konkursie wiedzy o I wojnie światowej i operacji limanowsko-łapanowskiej oraz w konkursie wieńców. Konkursowe prace uczniów oceniało jury, pracujące w składzie: Małgorzata Bury - przewodnicząca, Grażyna Prusak i Małgorzata Waligóra.
  
Do uczestników rajdu przemawiali: Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz oraz Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Jan Marcinek. Wyrazili uznanie dla organizatorów Rajdu i podziw dla jego uczestników. Podziękowali nauczycielom i księżom - opiekunom oraz organizatorom imprezy. Wieczorne spotkanie w CKSiT w Żegocinie zakończyła krótka dyskoteka.
    W drugim dniu rajdu, tj. 11 listopada 2014 roku, po śniadaniu uczestnicy imprezy prowadzeni przez przewodników: Jarosława Orła i Jana ZIębę pomaszerowali w kierunku cmentarza I wojny światowej nr 357 na Jastrząbce. Tak kwadrans przed jedenastą rozpoczęła się tradycyjna ceremonia składania wieńców, wiązanek kwiatów i zapalonych zniczy przy centralnym pomniku cmentarza. Gminę Żegocina reprezentowali tu: Wójt Jerzy Błoniarz i radny Jarosław Orzeł.
   O godzinie jedenastej rozpoczęła się koncelebrowana msza święta w intencji Ojczyzny, odprawiana w przedsionku cmentarnej kaplicy.
Odprawiali ją kapłani okolicznych parafii z proboszczami na czele tj. parafii Kamionka Mała - ks. Stanisław Węgrzyn, z parafii Laskowa - ks. Andrzej Wanat, z parafii Żmiąca - ks. Marek Wójcik. W kazaniu podczas mszy św. ks. Marek Wójcik zwrócił uwagę na trzy proste słowa zawierające się w przekazie lekcji patriotyzmu to Bóg, Honor, Ojczyzna, któych to słó nie da się pominąć myśląc o Polsce - naszej Ojczyźnie. - Dziś świętujemy dar ojczyzny, dar wolnej ojczyzny w której Bóg i Honor są na właściwym miejscu. Ojczyzna to nasz wspólny dom, więc należy pomyśleć jak się cieszę z domu w którym mieszkam - powiedział kapłan. Nabożeństwo uświetniła Orkiestra Parafialna z Krosnej.
   Po zakończeniu mszy świętej odbyła się ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenia dyplomów, pucharów oraz nagród książkowych. Prowadził ją Stanisław Pajor - Dyrektor Centrum Kultury w Laskowej. Nagrody wręczali: Wójt Laskowej - Stanisława Niebylska oraz Mieczysłąw Kędra - Dyrektor CKSiT w Żegocinie. 
    Po wyjściu z cmentarza wszyscy uczestnicy nabożeństwa byli częstowani przez strażaków z Kamionki Małej pysznym bigosem, gorącą herbatą i kawą. Uczestnicy Rajdu zeszli do autobusów, którymi zostali odwiezieni do rodzinnych miejscowości.
    XVII. Młodzieżowy Rajd "Szlakiem cmentarzy I. wojny światowej. Jak Oni w 1914" przeszedł do historii. Za rok osiemnasta już edycja tej imprezy, wymyślonej przez Ś.P. Janinę Orzeł - ówczesną kierowniczkę Schroniska PTSM w Rozdzielu.

Na cmentarzu Jabłoniec. Na cmentarzu Tarnawa.
Na cmentarzu w Trzcianie. Uczestnicy Rajdu na trasie.
Ostatni na trasie - cmentarz nr 301 w Żegocinie.  Na mecie - CKSiT w Żegocinie.
Posiłek w CKSiT w Żegocinie. Wieczornica - prezentacja GRH "II Brygada" z Bochni.
XVII Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" - dzień pierwszy - 10.11.2014 r.
W drodze na Jastrzabkę. Skłądanie wieńćów przez uczestników Rajdu.
Koncelebrowana msza święta za Ojczyznę. Wręczanie nagród.

XVII. Rajd - dzień drugi - 11.11.2014 r.

LINKI

ZAPROSZENIE NA RAJD >>>

RELACJA WIDEO >>>

OBSZERNA RELACJA W SERWISIE CKSIT >>>

[wstecz]