Przygotowywanie wianków.
UCZNIOWIE NA CMENTARZACH I WOJNY ŚWIATOWEJ W ŻEGOCINIE - 11.2014

   Tuż przed uroczystościami zorganizowanymi w Żegocinie z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej (28 września 2014 roku) Samorząd Uczniowski przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie postanowił ozdobić wiankami z biało-czerwoną dekoracją żołnierskie groby na cmentarzu wojennym nr 302 w Żegocinie. Wianki wykonywali uczniowie pod kierunkiem Pani Barbary Czech. Przedstawiciele samorządu wywieźli je na cmentarz i ozdobili nimi groby wzdłuż głównej alei. 
   Po raz drugi uczniowie udali się na oba żegocińskie cmentarze wojenne (nr 301 - koło kościoła i 302 na cmentarzu parafialnym) tuż przed dniem Wszystkich Świętych. 66 uczniów klas I - III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie wraz z wychowawczyniami udało się na te cmentarze.
Dzieci wysłuchały krótkiej historii tych cmentarzy, złożyły kwiaty, zapaliły znicze oraz odmówiły krótką modlitwę za poległych.
   Oba te wydarzenia były ważną lekcją historii i patriotyzmu, a osobiste zaangażowanie uczniów w realizację tych celów poprzez wykonanie wianków oraz zapalenie zniczy na żołnierskich grobach jest o wiele lepsze niż kilka lekcji historii przeprowadzonych w klasie w oparciu o podręcznik.

Przygotowywanie wianków.

Przygotowywanie wianków.

Uczniowie PSP w Żegocinie na cmentarzach I wojny światowej w Żegocinie.

Uczniowie PSP w Żegocinie na cmentarzach I wojny światowej w Żegocinie.

Uczniowie PSP w Żegocinie na cmentarzach I wojny światowej w Żegocinie.

Uczniowie PSP w Żegocinie na cmentarzach I wojny światowej w Żegocinie.

Uczniowie PSP w Żegocinie na cmentarzach I wojny światowej w Żegocinie.

Uczniowie PSP w Żegocinie na cmentarzach I wojny światowej w Żegocinie.

Uczniowie PSP w Żegocinie na cmentarzach I wojny światowej w Żegocinie.

Uczniowie PSP w Żegocinie na cmentarzach I wojny światowej w Żegocinie.

Uczniowie PSP w Żegocinie na cmentarzach I wojny światowej w Żegocinie.

Uczniowie PSP w Żegocinie na cmentarzach I wojny światowej w Żegocinie.

Uczniowie PSP w Żegocinie na cmentarzach I wojny światowej w Żegocinie.

[wstecz]