Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r.

GMINNE ĆWICZENIA TAKTYCZNO - BOJOWE OSP - ŻEGOCINA - 25.11.2014

   "Im więcej potu na ćwiczeniach - tym mniej krwi w boju" - to wojskowe motto było kilkakrotnie cytowane podczas przygotowania i podsumowania Gminnych Ćwiczeń Taktyczno - Bojowych - Żegocina 2014", zorganizowanych w dniu 25 listopada 2014 roku w kompleksie szkolnym w Żegocinie.
   Założenia taktyczne i scenariusz tych ćwiczeń był od dłuższego już czasu przygotowywany na zlecenie Wójta Gminy w Żegocinie Jerzego Błoniarza przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Żegocinie Janusza Stańdo w porozumieniu z dyrektorami szkół w Żegocinie - Anną Rogala - Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi oraz Danutą Pączek - Dyrektorka Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej, a także Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.
   Scenariusz ćwiczeń zakładał gaszenie pożaru budynku Zespołu Szkół w Żegocinie oraz ewakuację całej szkoły. Główne cele ćwiczeń postawione przez organizatorów to: sprawdzenie stanu wyposażenia sprzętowego i zabezpieczenia działań ratowniczych, sprawdzenie wyszkolenia strażaków, doskonalenie współdziałania i dowodzenia siłami OSP, przetestowanie procedur związanych z ewakuacją z obiektu szkolnego w Żegocinie.
   Całość ćwiczeń podzielono na trzy etapy. Najpierw, w Łąkcie Górnej, przy  remizie, odbyła się odprawa uczestników służb ratowniczych. Przybyłych powitał Prezes OSP Zarządu OSP Łąkta Górna - Zdzisław Wrona, a po nim Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz. Podstawowe cele i zadania dla ćwiczących przedstawił Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo. Wydelegowani do obserwacji i nadzorowania ćwiczeń -  mł. bryg. Piotr Gadowski i mł. asp. Łukasz Klecki z Wydziału ds. Operacyjno - Szkoleniowych sprawdzili sprawność pojazdów i sprzętu, a także umundurowanie i wyszkolenie strażaków - ochotników (badania lekarskie, kursy). Kiedy już wszystko było gotowe rozpoczął się drugi etap ćwiczeń, czyli ćwiczenie praktyczne.
   Około godziny 11.20 Pani Dyrektor Danuta Pączek została poinformowana przez jednego z pracowników o pożarze w pokoju nauczycielskim. Natychmiast telefonicznie powiadomiła o tym Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bochni, a w szkole zarządziła dzwonkiem szkolnym ewakuację całego budynku, a więc także uczniów szkoły podstawowej.
    Próby ugaszenia pożaru przez pracowników szkoły nie powiodły się. Ruszyła cała procedura działań ratowniczych. Dyżurny Operacyjny Powiatu wysłał do działania zastęp JRG PSP w Bochni składający się z dwóch samochodów ratownictwa technicznego oraz podnośnika hydraulicznego SHD23 oraz zadysponował do akcji dwie jednostki z terenu gminy - OSP Łąkta Górna i OSP Żegocina, obie należące do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Kierujący najpierw działaniami ratowniczymi Naczelnik OSP Żegocina Jan Mróz stwierdził, że zadysponowane do działań jednostki są niewystarczające ze względu na szybko rozprzestrzeniający się pożar i poprosił o przysłanie dodatkowych zastępów ratowniczych. Trwała już zarządzona przez dyrektorów szkół ewakuacja. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi ewakuowali się przez frontowe drzwi na plac, po drugiej stronie drogi powiatowej do Bytomska. Teren ten zabezpieczała załoga policyjna z Nowego Wiśnicza. Natomiast uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół ewakuowali się na plac przez Publicznym Przedszkolem w Żegocinie. Stwierdzono, że nie wszyscy uczniowie zdołali opuścić budynek, w związku z czym do budynku weszli ubrani w kombinezony i mający na wyposażeniu maski i aparaty tlenowe strażacy - ratownicy z OSP Łąkta Górna i OSP Żegocina. Rozpoczęło się przeszukiwanie wszystkich pomieszczeń szkoły w poszukiwaniu zaginionych uczniów. W międzyczasie dotarła karetka pogotowia ratunkowego, która wkrótce rozpoczęła przejmowanie od strażaków poszkodowanych uczniów. Kilku trzeba było ewakuować z pięter Zespołu Szkół przy użyciu podnośnika hydraulicznego. Na miejsce zdarzenia dotarły wezwane przez Dyżurnego Operacyjnego Powiatu jednostki OSP Bełdno, OSP Bytomsko i OSP Rozdziele. Dowodzenie akcją przejął Tadeusz Stary (KDR - Kierujący Działaniami Ratowniczymi) z PSP w Bochni. Zbudowano linie wodne i gaśnicze. Wodę czerpano zarówno z beczkowozów, jak i hydrantu oraz z Potoku Saneckiego. Sytuacja została opanowana, pożar ugaszony, a poszkodowani uczniowie otrzymali pomoc medyczną. Po trzech kwadransach działań KDR - Tadeusz Stary - wydał rozkaz zakończenia działań.
   Na tym jednak nie zakończyły się ćwiczenia, ponieważ uczestników i obserwatorów działań (Honorowy Prezes ZOG ZOSP RP w Żegocinie - Leopold Grabowski, pracownik Urzędu Gminy w Żegocinie - Barbara Łękawa (stanowisko ds wojskowo - obronnych, ochrony cywilnej, spraw obywatelskich, ochrony ppoż, sytuacji kryzysowych) czekał jeszcze etap trzeci - podsumowanie i omówienie ćwiczeń. Dokonano tego w szkolnej stołówce. Podsumowania tego dokonali - mł. bryg. Piotr Gadowski (rozjemca), KDR - asp. szt. Tadeusz Stary, Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo, Danuta Paczek i Anna Rogala - dyrektorki szkół. Oprócz podziękowań dla strażaków i organizatorów ćwiczeń mówiono o zaobserwowanych uchybieniach i brakach w wyposażeniu (za mało było m. in. radiotelefonów przenośnych). Generalnie oceniono wyposażenie, umiejętności strażaków oraz całe działania ratownicze dobrze. Wskazywano na konieczność uzupełnienia braków. Uznano, że ćwiczenia te były bardzo potrzebne ze względu na specyfikę działania (duży, wielopiętrowy budynek z dużą ilością pomieszczeń, zróżnicowani wiekowo uczniowie itp.). Prezes Leopold Grabowski poinformował, że ćwiczenia te zostaną dokładnie omówione i przeanalizowane na posiedzeniu Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie.
   Coroczne ćwiczenia strażackie są koniecznością, wynikającą z coraz to większych zagrożeń różnego rodzaju (katastrofy, wypadki, klęski żywiołowe itp.), coraz to nowocześniejszym sprzętem ratowniczym będącym na wyposażeniu jednostek (który przecież trzeba umieć stosować i obsługiwać), faktem, że OSP są jedyną najbliższą służbą ratowniczą, mającą służyć poczuciu bezpieczeństwa i pomocą w razie zagrożeń. Im więcej ćwiczeń, im lepsze wyposażenie i umiejętności ratownicze tym szybsza i bardziej profesjonalna akcja ratownicza, tym szybszy i skuteczniejszy ratunek.

Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r. Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r.
Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r. Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r.
Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r. Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r.
Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r. Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r.
Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r. Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r.
Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r. Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r.
Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r. Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r.
Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r. Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r.
Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r. Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r.
Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r. Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r.
Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r. Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r.
Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r. Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r.

Gminne ćwiczenia OSP - Żegocina - 25.11.2014 r.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]