W setną rccznicę śmierci Bł. Karoliny Kuzkówny.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ROZDZIELU W SETNĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI PATRONKI GIMNAZJUM - 18.11.2014

    Rok 2014 został ogłoszony przez Biskupa Andrzeja Jeża w Diecezji Tarnowskiej Rokiem Jubileuszowym Bł. Karoliny Kózkówny. 18 listopada br. minęła setna rocznica śmierci tej młodziutkiej męczennicy. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Rozdzielu, któremu ta niezwykła postać patronuje od 22 listopada 2012 roku, również włączyli się w jubileuszowe obchody.
    W piątek 10 października 2014 r. do Zabawy udali się uczniowie z klas I - III gimnazjum oraz z klasy VI szkoły podstawowej wraz z wychowawcami i ks. Januszem Krasem na pierwsze spotkanie szkół i przedszkoli, które na swoją patronkę wybrały bł. Karolinę. Inicjatorami i organizatorami pierwszego zjazdu były Zespół Szkół w Rozdzielu oraz Zespół Szkół w Mszalnicy. Oprócz przedstawicieli tych placówek do Zabawy przybyły delegacje z Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Pilźnie, Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach, Publicznego Gimnazjum w Woli Radłowskiej oraz Publicznego Gimnazjum w Wisłoku Wielkim. Spotkanie rozpoczęło się w Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie mszą świętą, której przewodniczył ks. Zbigniew Szostak w koncelebrze z księżmi przybyłymi z uczniami z Rozdziela oraz Mszalnicy. Na pamiątkę spotkania przedstawiciele szkół otrzymali sadzonki, które odszczepiono od gruszy pod którą nauczała bł. Karolina. Drzewa z pewnością staną się trwałym znakiem, przypominającym całym społecznościom o postawie bł. Karoliny. Kolejnym punktem programu był finał międzyszkolnego konkursu, którego regulamin opracowały nauczycielki rozdzielskiej szkoły- P. Małgorzata Dudek oraz P. Agnieszka Słowiak. Uczestnicy (zwycięzcy eliminacji szkolnych) - recytowali najpiękniejsze wiersze dotyczące bł. Karoliny. Drugie miejsce w tym konkursie zajęła przedstawicielka naszej szkoły- Natalia Orzeł. Na zakończenie spotkania pielgrzymi wyruszyli do Wał - Rudy, gdzie uczestniczyli w drodze krzyżowej szlakiem męczeństwa bł. Karoliny. W Zabawie nie zabrakło czasu na integrację oraz wymianę doświadczeń między nauczycielami i uczniami z przybyłych na spotkanie szkół.
    Przygotowując się do szkolnych obchodow setnej rocznicy męczeńskiej śmierci swojej Patronki oraz chcąc przybliżyć mieszkańcom Rozdziela "zwykłe życie tej niezwykłej dziewczyny" młodzież z Zespołu Szkół w Rozdzielu wraz z ks. Januszem Krasem oraz P. Anną Zelek przygotowała różaniec poświęcony Bł. Karolinie, który odbył się dnia 31 października w Kościele w Rozdzielu. Uczniowie czytali rozważania, recytowali wiersze oraz śpiewali pieśni poświęcone młodziutkiej męczennicy.
   Uwieńczeniem szkolnych obchodów była uroczystość zorganizowana w dniu 18 listopada 2014 r. Rozpoczęła się ona mszą świętą odprawioną w kosciele pod wezwaniem św. Jakuba w Rozdzielu przez ks. Janusza Krasa oraz o. Dominika Zelka, na której zgromadzili się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Po jej zakończeniu uczestnicy przemaszerowali do budynku szkoły, gdzie miała miejsce druga część uroczystości. Pierwszym punktem programu było posadzenie gruszy otrzymanej od Kustosza Sanktuarium w Zabawie - Ks. Zbigniewa Szostaka. Tego aktu dokonali: Pani Dyrektor Alicja Adamczyk-Brózda, przedstawiciele rodziców oraz przewodniczący klas gimnazjalnych. Potem zaprezentowano montaż słowno - muzyczny poświęcony Bł. Karolinie, przygotowany przez najstarszych uczniów gimnazjum pod opieką P. Lidii Szkodny oraz P. Agnieszki Słowiak. W kolejnym punkcie programu przewodnicząca gimnazjum - Patrycja Pławecka poinformowała zebranych o wielu charytatywnych działaniach gimnazjalistów, które przeprowadzone były w roku jubiluszowym bł. Karoliny. Pani Dyrektor przedstawiła treść pisma skierowanego do Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej z prośbą powołania Szkolnego Koła Caritas, na wniosek uczniów gimnazjum.
    Na zakończenie wręczono nagrody zwycięzcom w konkursie wiedzy o Bł. Karolinie Kózkównie oraz w konkursie multimedialnym pt. "Taka sama, a inna niż wszyscy", ufundowane przez Radę Rodziców oraz ks. Janusza Krasa.

W setną rccznicę śmierci Bł. Karoliny Kuzkówny. W setną rccznicę śmierci Bł. Karoliny Kuzkówny.
W setną rccznicę śmierci Bł. Karoliny Kuzkówny. W setną rccznicę śmierci Bł. Karoliny Kuzkówny.
W setną rccznicę śmierci Bł. Karoliny Kuzkówny. W setną rccznicę śmierci Bł. Karoliny Kuzkówny.
W setną rccznicę śmierci Bł. Karoliny Kuzkówny. W setną rccznicę śmierci Bł. Karoliny Kuzkówny.
W setną rccznicę śmierci Bł. Karoliny Kuzkówny. W setną rccznicę śmierci Bł. Karoliny Kuzkówny.
W setną rccznicę śmierci Bł. Karoliny Kuzkówny. W setną rccznicę śmierci Bł. Karoliny Kuzkówny.

W setną rccznicę śmierci Bł. Karoliny Kózkówny - 2014 r.

[wstecz]