Mikołajowe uroczystości w Gminie i Parafii Żegocina 2014.

MIKOŁAJOWE UROCZYSTOŚCI 2014

    Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 roku naszej ery. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także uczuleniem na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak np. ułatwił zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu większej jeszcze chwały. Miał swoją modlitwą uratować rybaków w czasie gwałtownej burzy od niechybnego utonięcia. Dlatego odbiera cześć również jako patron marynarzy i rybaków. Podanie głosi, że św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że mu nie mogli wypłacić należności.
   W czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarza Dioklecjana i Maksymiana (pocz. IV wieku) Święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313. Święty Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325), na którym potępione zostały przez biskupów błędy Ariusza. Po długich latach błogosławionych rządów Święty odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 345 a 352). Ciało Świętego zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9 maja tegoż roku zostało przewiezione do miasta włoskiego Bari. Dnia 29 września 1089 roku uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej ku jego czci papież bł. Urban II.
   Najstarsze ślady kultu św. Mikołaja pochodzą z VI wieku, kiedy to cesarz Justynian wystawił Świętemu w Konstantynopolu jedną z najwspanialszych bazylik. W Rzymie św. Mikołaj miał dwie świątynie, wystawione już w wieku IX. Papież św. Mikołaj I Wielki (858-867) ufundował ku czci swojego patrona na Lateranie osobną kaplicę. Z czasem liczba kościołów Św. Mikołaja w Rzymie doszła do kilkunastu. 
    W XIII wieku pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem św. Mikołaja stypendiów i zapomóg. O popularności św. Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny zwyczaj przebierania ludzi za św. Mikołaja i rozdawanie dzieciom prezentów. Odbywa się to w różnych formach: "Św. Mikołaj" przychodzi w przebraniu biskupa do domów, przyjeżdża na saniach. W sklepach przez cały już Adwent "Mikołaje" wręczają podarki dzieciom, kupione przez rodziców.  
   W Polsce kult św. Mikołaja był i nadal jest bardzo popularny. Pod jego wezwaniem jest w naszej Ojczyźnie aż 327 kościołów. Jednym z nich jest świątynia w Żegocinie. Święty Mikołaj jest także od 2006 roku patronem Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytomsku. Jego postać w postaci figury znajduje się w zwieńczeniu ołtarza głównego w żegocińskiej świątyni, a dwie sceny z życia świętego w postaci płaskorzeźb w dolnej części tego ołtarza.
   Święty Biskup Miry ma w żegocińskiej parafii i nie tylko tu wielu czcicieli, którzy licznie przybywają co roku na początku grudnia do kościoła w Żegocinie, by tu ucałować Relikwie Świętego, pomodlić się do Niego i zgodnie z tutejszą tradycją uczestniczyć w procesji wokół kościoła i wokół głównego ołtarza.
   Ku czci Świętego Mikołaja PSP w Bytomsku organizuje co roku Święto Patrona Szkoły a także różnego rodzaju konkursy, o których informowaliśmy w naszym serwisie.
   Przedstawiamy relacje z uroczystości religijnych oraz świeckich związanych z tegorocznym świętem Świętego Mikołaja.

RELACJE

Święto Patrona PSP w Bytomsku. Odpust Parafialny w Żegocinie - dzień pierwszy.

ŚWIĘTO PATRONA PSP W BYTOMSKU

ODPUST - DZIEŃ PIERWSZY

Mikołajki w PSP w Żegocinie - 05.12.2014 r. Odpust w Żegocinie - dzień drugi.

MIKOŁAJKI W PSP W ŻEGOCINIE

ODPUST - DZIEŃ DRUGI

Mikołajki służb ołtarza w Parafii Zegocina. MIKOŁAJKI W PSP W ŻEGOCINIE

MIKOŁAJKI SŁUŻB OŁTARZA

MIKOŁAJKI W PP W ŻEGOCINIE

[wstecz]