Nowy teren rekreacyjny w Łąkcie Górnej.

  ZAKOŃCZENIE REALIZACJI KOLEJNYCH INWESTYCJI GMINNYCH - 12.2014

     Dobiegła końca realizacji kolejnych inwestycji, zrealizowanych w Gminie Żegocina przy znacznym wsparciu środków unijnych. Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Odnowa centrum wsi Bytomsko, Łąkta Górna i Rozdziele", któego celem był wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Żegocina, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich poprzez remont świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej" o łącznej wartości 309 999,26 złotych uzyskało dofinansowanie w wysokości 150.000,00 złotych ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013".
    W ramach realizacji tej inwestycji wykonano: 1. Remont Świetlicy Wiejskiej w Bytomsku (docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną). 2. Remont Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Górnej (docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną oraz remont nawierzchni placu postojowego i dojścia ogólnodostępnego). 3. Wykonano teren rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem stawu i wykonaniem parkingu przy ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Łąkcie Górnej, 4. Wykonano dwa parkingi o nawierzchni mineralno - asfaltowej przy Świetlicy Wiejskiej i zabytkowym kościele w Rozdzielu.
   Prace te wykonywane były przez dwie firmy wyłonione w drodze przetargu. Pierwszą z nich była Firma Remontowo - Budowlana „STAN-BUD” Pana Stanisława Stawarskiego z miejscowości Rzuchowa, która wykonała elewacje na świetlicach wiejskich, drugą był „MEL-DRÓG” Roboty Wodno Melioracyjne Drogowe i Budowlane Sp. Jawna Pana Alfreda Czuba z miejscowości Zakliczyn. Nadzór inwestorski sprawowany był przez Zakład Projektowania i Nadzoru mgr inż. Pan Ryszard Trojanowski.

    Tym sposobem kolejne miejsca i budynki w Gminie Żegocina zyskały nie tylko na wyglądzie, ale także na funkcjonalności. Na tym nie koniec, bowiem żegociński samorząd pozyskał także środki na realizacje kolejnych przedsięwzięć, które podniosą atrakcyjność miejsc tzw. przestrzeni publicznej w Łąkcie Górnej i Żegocinie.

Świetlica Wiejska w Łąkcie Górnej po remoncie elewacji i placu postojowego.

 Świetlica Wiejska w Łąkcie Górnej po remoncie elewacji i placu postojowego.

Świetlica Wiejska w Łąkcie Górnej po remoncie elewacji i placu postojowego.

Parking przy zabytkowym kościele w Rozdzielu.

Parking przy zabytkowym kościele w Rozdzielu.

Parking przy zabytkowym kościele w Rozdzielu.

Plac rekreacyjny i staw w Łąkcie Górnej.

 Plac rekreacyjny i staw w Łąkcie Górnej.

Plac rekreacyjny i staw w Łąkcie Górnej.

Parking przy Świetlicy w Rozdzielu.

Świetlica w Bytomsku z nową elewacją.

Parking przy Świetlicy w Rozdzielu.

Świetlica w Bytomsku z nową elewacją.

[wstecz]