TRADYCJA OPŁATKOWYCH SPOTKAŃ - 12.2014

    Łamanie się opłatkiem i wzajemne skadanie przy tej okazji życzeń świąteczno - noworocznych jest stałym elementem naszej polskiej kultury. Tego zwyczaju nie ma w innych państwach. Tradycja wigilijnego opłatka ma swoje dwa źródła. Pierwszym z nich jest nawiązanie do starochrześcijańskiej tradycji. Chrześcijanie pierwszych wieków przynosili na eucharystię między innymi chleb. Po skończonej agapie chleb ten rozdzielano potrzebującym. Jednak część chleba zabierano z powrotem i dzielono się nim z tymi, którzy na spotkanie wspólnoty nie mogli przyjść. W ten sposób wyrażano wzajemną łączność wspólnoty z nimi. Był to znak wzajemnej miłości i pamięci.
   Drugie źródło opłatkowej tradycji ma związek z historią Polski. Kiedy dokonano rozbiorów Polski, nasi przodkowie chcieli zachować jedność mimo, że mieszkali w różnych krajach, dlatego zaczęli posyłać w listach chleb. Niemożliwym było posyłanie normalnego chleba. Wymyślono więc opłatek, który można włożyć do koperty.
   Tradycja wigilijnego opłatka uzmysławia nam jak bardzo zwyczaje panujące w naszym kraju złączone są z tradycją chrześcijańską i historią naszego narodu.
   Współcześnie opłatkowe spotkania mają charakter nie tylko rodzinny, albowiem przygotowywane są także w szkołach, zakładach pracy, instytucjach
. Ludzie spotykają się, aby po raz pierwszy zaśpiewać kolędy, połamać się opłatkiem, złożyć świąteczne i noworoczne życzenia. Jednocześnie uroczystości te przygotowują ich uczestników do tego najważniejszego wigilijnego wieczoru w dniu 24 grudnia, który kończy okres adwentu.
   Przedwigilijne spotkania mają przebieg bardzo podobny do domowych, rodzinnych, wieczornych wigilii, a więc występują w nich takie elementy jak czytanie fragmentu ewangelii, spożywanie posiłku, najczęściej czerwonego barszczu z uszkami i dania rybnego oraz śpiewanie kolęd. Są także okazją do wzajemnych podziękowań i podsumowania kończącego się roku.
  Poniżej linki do relacji z takich właśnie spotkań.

LINKI
Spotkanie wigilijne uczestników ŚDS - 16.12.2013 Spotkania opłatkowe w PSP w Bytomsku - 19.12.2014 r.

Spotkanie wigilijne uczestników ŚDS - 16.12.2013

Spotkania opłatkowe w PSP w Bytomsku - 19.12.2014 r.

Spotkania opłatkowe pracowników PSP w Żegocinie - 18.12.2014 r. Spotkania opłatkowe w PSP w Żegocinie - 19.12.2014 r.

Spotkania opłatkowe pracowników PSP w Żegocinie - 18.12.2014 r.

Spotkania opłatkowe w PSP w Żegocinie - 19.12.2014 r.

Spotkania opłatkowe w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu - 17.12.2014 r.

Spotkania opłatkowe w PP w Łąkcie Górnej - 19.12.2014 r.

Spotkania opłatkowe w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu - 17.12.2014 r.

Spotkania opłatkowe w PP w Łąkcie Górnej - 19.12.2014 r.

Spotkania opłatkowe Grupy Apostolskiej Parafii Łąkta - 20.12.2014 r.

Spotkania opłatkowe Grupy Apostolskiej Parafii Łąkta - 20.12.2014 r.

[wstecz]