Na lądowisku  LET SK Wilga w Łąkcie Górnej.

FIRMA LOTNICZA POMOŻE STRAŻAKOM Z ŁĄKTY GÓRNEJ - 10.12.2014

    10 grudnia 2014 roku w siedzibie Firmy LET SK Wilga w Łąkcie Górnej została podpisana umowa o współpracy pomiędzy tą firmą a Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej. W imieniu OSP umowę podpisał naczelnik tej jednostki - Pan Janusz Stańdo, w imieniu rodzinnej firmy, działającej od 2004 roku, jej założyciel i szef  - Pan Zbigniew Mróz.
    LET SK Wilga zajmuje się głównie szkoleniem do świadectw kwalifikacji pilota samolotu UL (ultra lekkich)  oraz całokształtem usług związanych z uprawianiem tej działalności lotniczej. Świadczy też usługi w zakresie lotów związanych z fotografowaniem z powietrza, lotów związanych z leśnictwem i rolnictwem oraz lotów patrolowych.
    Właśnie te ostatnie mogą wspierać akcje ratownicze, prowadzone przez straże pożarne, np. w celu lokalizowania pożarów, ustalenia ich wielkości, poszukiwania ludzi i wielu innych. Według zapisów podpisanego porozumienia usługi te firma świadczyć będzie nieodpłatnie. Umowa zobowiązuje także strażaków z OSP w Łąkcie Górnej do również bezpłatnej pomocy dla firmy współpracującej, głównie przy okazji urządzanych przez nią imprez promocyjnych.
   Podpisanie tej umowy jest wynikiem dobrej, partnerskiej współpracy obu podmiotów  i jednocześnie wyrazem chęci wspierania strażaków przez działającą w Łąkcie Górnej firmę. Brawo, oby takich przykładów wspierania strażaków w ich społecznej pracy było jak najwięcej.

Na lądowisku w Łąkcie Górnej.

Na lądowisku w Łąkcie Górnej.

Na lądowisku w Łąkcie Górnej.

Na lądowisku w Łąkcie Górnej.

Strażacy z OSP w Łąkcie Górnej na lądowisku Firmy LET SK Wilga w Łąkcie Górnej

Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy - 10.12.2014.

Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy - 10.12.2014.

Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy - 10.12.2014.

SERWIS INTERNETOWY FIRMY LET SK WILGA >>>

[wstecz]