X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.

X. MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK - ŻEGOCINA - 27.01.2015

   Dziesiąta, a więc jubileuszowa edycja Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, zorganizowanego przez PSP w Żegocinie, miała miejsce w dniu 27 stycznia 2015 roku, zgromadziła 30 wykonawców, w tym trzy duety.
. Przybyłych do auli Zespołu Szkół w Żegocinie uczestników konkursu i ich opiekunów oraz zaproszonych gości powitał na wstępie tradycyjna kolędę pt. "Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy" szkolny zespół przygotowany do występu przez Panią Annę Maurer-Pasionek, która także akompaniowała mu na fortepianie.
   Wszystkich przybyłych powitała dyrektorka PSP w Żegocinie - Anna Rogala. Głos zabrał także Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz, który pogratulował imprezy, przypomniał jej wpływ na utworzenie w Żegocinie Szkoły Muzycznej I Stopnia, podkreślił wartość kolęd i pastorałek, podziękował organizatorom i opiekunom za ich pracę przy przeprowadzeniu tej imprezy oraz życzył młodym wykonawcom powodzenia. Jako wyraz wdzięczności za pomoc i wsparcie Wójt, a później także członkowie jury oraz opiekunowie uczniów otrzymali wyrzeźbione w drewnie postacie aniołków grających na trąbach.
   Uczestnicy konkursu byli zapowiadani przez konferansjerki - uczennice: Marię Adamczyk i Karolinę Rzepecką. Uczniowskie występy oceniało powołane przez organizatorów jury: Krzysztof Puch - przewodniczący, Stanisław Maurer, Małgorzata Bury, ks. Janusz Kras - członkowie. Wysłuchało ono 27 prezentacji wokalnych solistów i duetów z Bytomska, Rozdziela, Łąkty Górnej oraz Żegociny. Przy ocenie prezentacji jury brało także pod uwagę znajomość słów i melodii, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne, w tym prezentowany strój oraz ruch sceniczny.
   Śpiewający uczniowie przeważnie wykorzystywali podkład muzyczny odtwarzany przez pana Wiesława Wolaka, niekiedy akompaniowała im na fortepianie Pani Anna Maurer-Pasionek, a w jednym przypadku (Julia Jałowiecka-Paruch) akompaniowali sobie sami na skrzypcach.
  Podczas obrad jury, pozostała w szkolnej auli publiczność, którą stanowili uczniowie żegocińskiej podstawówki oraz rodzice i opiekunowie uczestników konkursu, oglądali popisy uczniów PSP w Żegocinie, którzy nie zakwalifikowali się do finału.
   W końcowej części imprezy odczytano protokół jury, ogłaszając wyniki tegorocznego konkursu i wręczając uczniom dyplomy i nagrody, a ich opiekunom dyplomy z podziękowaniami i wspominane już aniołki. Specjalne podziękowania i upominki wręczono także członkom jury oraz organizatorkom konkursu.
   Na zakończenie Pani Dyrektor Anna Rogala podziękowała raz jeszcze wszystkim za udział w Jubileuszowym Konkursie Kolęd i Pastorałek i zaprosiła na kolejny, który odbędzie się już za rok.

PROTOKÓŁ X. MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK  - 27.01.2015

   Komisja w składzie: Krzysztof Puch - Przewodniczący, Stanisław Maurer - członek,  Małgorzata Bury - członek, Ks. Janusz Kras - członek po wysłuchaniu 27 kolęd i pastorałek wykonanych przez 3 duety i 24 solistów z szkół podstawowych z Bytomska, Rozdziela, Łąkty Górnej oraz Żegociny, postanowiło, co nastepuje:

KATEGORIA DUETY:
I miejsce - Marlena Paruch i Helena Kosecka - Żegocina,
II miejsce: Karolina Bożek i Justyna Grabiasz - Żegocina oraz Aleksandra Pławecka i Martyna Ptaszek - Żegocina.

KATEGORIA SOLIŚCI - KL. I - III:
I miejsce: Jagoda Zbyrowska - klasa I - Żegocina oraz Gabriela Szewczyk - kl. I - Rozdziele,
II miejsce: Julia Szmyd kl. III - Łąkta Górna oraz Amelia Wrona - kl. I - Żegocina,
III miejsce: Monika Jędrzek - kl. III - Bytomsko,
Wyróżnienie: Daria Krawczyk - kl. I - Łąkta Górna oraz Patrycja Krawczyk - Kl. II - Bytomsko.

KATEGORIA SOLIŚCI - KL. IV - VI
I miejsce: Natalia Gawłowicz kl. V - Żegocina
II miejsce: Oliwia Matlęga - kl. V - Bytomsko oraz Julia Jałowiecka-Paruch - kl. IV - Żegocina,
III miejsce: Kinga Wójcik - kl. V - Żegocina oraz Jakub Kępa - kl. V - Łąkta Góna,
Wyróżnienie: Marcin Krawczyk - kl. V - Bytomsko oraz Konrad Żyła - kl. V - Bytomsko.

  Wszyscy laureaci otrzymali piękne nagrody książkowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali również dyplomy za udział oraz książki ufundowane przez Radę Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie oraz jej dyrektora - Panią Annę Rogala.
   Komisja doceniła wysoki poziom wykonawców, piękne stroje, choreografię sceniczną oraz ogromny wkład pracy dzieci i nauczycieli opiekunów.
   Wszystkim za udział w X Jubileuszowym Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek dziękujemy i zapraszamy na kolejny, już za rok.

 X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.  X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.
 X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.  X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.
 X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.  X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.
 10koleda08.jpg (21609 bytes)   X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.
  X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.   X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.
 X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.  X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.
 X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.  X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.

 X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.

 X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.
 X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.  X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.
 X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.  X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.
 X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.  X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.

X. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina - 27.01.2015 r.

IX. KONKURS >>>

GALERIA WYKONAWCÓW >>>

[wstecz]