XII. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - 29.01.2015 r.

XII. GMINNY PRZEGLĄD GRUP KOLĘDNICZYCH - ŻEGOCINA - 29.01.2015

   W XII. Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych, zorganizowanym 29 stycznia 2015 roku wzieło udział sześć grup, wyłącznie dziecięcych i młodzieżowych. Przybyłych uczniów, ich opiekunów oraz rodziców, dyrektorów placówek oświatowych, Przewodniczącą Rady Gminy w Żegocinie - Pania Lucynę Nowak, Wójta - Pana Jerzego Błoniarza powitał w imieniu organizatorów tj. CKSiT w Żegocinie oraz Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu - Pan Mieczysław Kędra.
   Estradowe popisy młodych kolędników oceniało jury, pracujace w składzie: Anna Cudejko, Teresa Mrugacz, Małgorzata Bury i Mieczysław Kędra, a oglądali dosyć licznie zgromadzeni widzowie, głównie rodzice występujących uczniów.
   Każdy występ zapowiadały: Natalia Orzeł i Karolina Wolak - uczennice Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu. Jako pierwsi na estradzie pojawili się członkowie "Małych Kolędników" z Publicznego Przedszkola w Żegocinie, przygotowani do występu przez Panią Joannę Sroka. Następnie kolędowali "Herody" z Zespołu Szkół w Rozdzielu (opiekun: p. Anna Zelek), a po nich: grupa "Kolęda z Gwiazdą" z Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej (opiekun: s. Barbara Białas, p. Anna Kępa), "Scodroki z Gwiazdą" z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie (opiekun: p. Bożena Banaś), "Z Gwiazdą" z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytomsku (opiekun: p. Beata Zapart) i na zakończenie grupa "Żegockie Herody" z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie (opiekun: p. Marlena Surma-Bursztyn).
   W tym roku poziom artystyczny prezentacji był bardzo wysoki. Komisja miała więc trudne zadanie i - jak to ogłosiła Pani Teresa Mrugacz - zdecydowała przyznać dwa pierwsze  miejsca: "Małym Kolędnikom" z Publicznego Przedszkola w Żegocinie oraz grupie "Z Gwiazdą" z PSP w Bytomsku.
II miejsce zajęły "Herody" z Rozdziela, III miejsce: "Kolęda z Gwiazdą" z Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej. Wyróżnienie przyznano "Scodrokom z Gwiazdą" z Żegociny oraz "Herodom" z Żegociny. Nagrody dla wszystkich zespołów wręczył Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz, dyplomy Dyrektor CKSiT w Żegocinie - Pan Mieczysław Kędra.
   Dodatkowym wyróżnieniem dla prezentującą tradycyjną kolędę
grupy "Z Gwiazdą" z PSP w Bytomsku jest występ w "Ostatkach Kolędowych", które odbęda się 1 lutego 2015 roku w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie.

XII. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - 29.01.2015 r. XII. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - 29.01.2015 r.
XII. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - 29.01.2015 r. XII. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - 29.01.2015 r.
,,Mali Kolędnicy" z Przedszkola Publicznego w Żegocinie. ,,Mali Kolędnicy" z Przedszkola Publicznego w Żegocinie.

,,Mali Kolędnicy" z Przedszkola Publicznego w Żegocinie. Opiekun: p. Joanna Sroka.

,, Herody "Herody

,, Herody" z Zespołu Szkół w Rozdzielu. Opiekun: p. Anna Zelek.

"Kolęda z Gwiazdą "Kolęda z Gwiazdą

"Kolęda z Gwiazdą" z Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej. Opiekun: s. Barbara Białas, p. Anna Kępa.

,,Scodroki z Gwiazdą ,,Scodroki z Gwiazdą

,,Scodroki z Gwiazdą" z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie.  Opiekun: p. Bożena Banaś.

"Z Gwiazdą "Z Gwiazdą

"Z Gwiazdą" z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytomsku. Opiekun: p. Beata Zapart.

"Żegockie Herody "Żegockie Herody

"Żegockie Herody" z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie. Opiekun: p. Marlena Surma-Bursztyn.

XII. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - 29.01.2015 r. XII. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - 29.01.2015 r.
XII. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - 29.01.2015 r. XII. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - 29.01.2015 r.
XII. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - 29.01.2015 r.
ZAPROSZENIE >>> RELACJA WIDEO >>>
[wstecz]