Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r.

SAMORZĄDOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE  - 08.01.2015

   Nowo wybrane samorządowe władze Gminy Żegocina utrzymały dotychczasową tradycję i także w tym roku zaprosiły na noworoczne spotkanie opłatkowe radnych, sołtysów, dyrektorów, kierowników, działaczy organizacji społecznych, pracowników urzędu gminy.
   Przybyłych do Sali Ślubów Urzędu Gminy w Żegocinie na noworoczne spotkanie w dniu 8 stycznia 2015 roku powitał Zespół Kameralny ze Szkoły Muzycznej w Żegocinie, który zagrał popularną kolędę "Bóg się rodzi, moc truchleje". W imieniu organizatorów słowa powitania i wprowadzenia w tematykę spotkania wypowiedział Pan Mieczysław Kędra - Dyrektor CKSiT w Żegocinie.
   Następnie głos zabrał Pan Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina. Wygłosił obszerne przemówienie przypominające najważniejsze wydarzenia z 2014 roku, przedstawiające dokonania samorządu w minionym roku, a zakończone złożeniem podziękowań i życzeń. Pełna treść przemówienia na innej stronie (link - poniżej).
    Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Lucyna Nowak. - Chciałabym, aby nasze spotkanie było wyjątkowe dla każdego z nas, by każdy tu obecny współtworzył milą i serdeczna atmosferę - powiedziała na wstępie. W swoim przemówieniu mówiła głównie o symbolice Świąt Bożego Narodzenia. Na zakończenie złożyła zebranym noworoczne życzenia.
   Po tych dwóch oficjalnych wystąpieniach, znów zabrzmiały piękne melodie kolęd "Z narodzenia Pana" i "Mizerna cicha", tym razem zagranych na gitarach przez uczennice Szkoły Muzycznej w Żegocinie oraz "Jezusa Narodzonego" i "Przybieżeli do Betlejem" w wykonaniu duetu dwóch młodych instrumentalistów. Swój występ uczniowie szkoły muzycznej zakończyli zaśpiewaniem kolędy "O gwiazdo betlejemska", którą zaśpiewała uczennica z akompaniamentem zespołu kameralnego. 
    Prowadzący spotkanie - Pan Mieczysław Kędra - poprosił o zabranie głosu Ks. Proboszcza Leszka Dudziaka, Kapłan podziękował samorządowym władzom gminy za zaproszenie, a młodym muzykom za koncert. Zwrócił zebranym uwagę na rolę muzyki w życiou społecznym i religijnym. Przypomniał, że w 2015 roku obchodzić będziemy srebrny jubileusz samorządu lokalnego ( w 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze demokratyczne wybory do samorządu terytorialnego). Pogratulował samorządowcom tego, co udało się w 2014 roku zrobić. Złożył także wszystkim zebranym noworoczne życzenia, a następnie wspólnie odmówiono modlitwę z prośbą o dary miłości, zgody, pokoju, wzajemnej współpracy. Po poświęceniu opłatków rozdano je uczestnikom spotkania i rozpoczęła się ceremonia łamania się opłatkiem i składania sobie noworocznych życzeń. Przygrywała Kapela Ludowa CKSiT w Żegocinie, a pastorałki śpiewała grupa członków Zespołu Folklorystycznego "Łąkta".
   Po zjedzeniu przygotowanego przez organizatorów uroczystości posiłku, przystąpiono do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek, zakończonego tradycyjnym, kolędowym podziękowaniem: "Wiwat, wiwat, już idziemy, za kolędę dziękujemy. Przez narodzenie Chrystusa będzie w niebie wasza dusza królowała, królowała".

Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r. Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r.
Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r. Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r.

Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r.

Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r.

Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r. Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r.
Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r. Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r.
Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r. Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r.
Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r. Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r.
Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r. Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r.

Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Żegocinie - 08.01.2015 r.

PRZEMÓWIENIE WÓJTA GMINY >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]