Uroczystość ślubowania klasy filialnej SM w Żegocinie.

ŚLUBOWANIE I PASOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ FILIALNEJ
SZKOŁY MUZYCZNEJ W ŻEGOCINIE - LIPNICA MUROWANA - 29.01.2015

   Od 1 września 2014 roku Szkoła Muzyczna I Stopnia w Żegocinie prowadzi klasy filialne, które uczą się w wynajętych pomieszczeniach Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej. Do uruchomienia nauki muzyki w klasach filialnych doszło na mocy porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy w Żegocinie i Wójtem Gminy Lipnica Murowana. Stało się tak w wyniku dużego zainteresowania uczniów z terenu Lipnicy Murowanej nauką gry. Z faktu, że nauka odbywa się w Lipnicy Murowanej, bardzo zadowoleni są i uczniowie i ich rodzice.
   Uroczysta inauguracja roku szkolnego w zamiejscowej klasie miała miejsce 9 września 2014 roku. Uroczystość rozpoczęła wówczas Dyrektor Zespołu Szkół - pani Danuta Szot, która przywitała zaproszonych gości. Wśród nich byli: Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, Wójt Gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala, Dyrektor Szkoły Muzycznej w Żegocinie Tomasz Cudejko, radni Rady Gminy Lipnica Murowana na czele z Przewodniczącym Józefem Radziętą, nauczyciele szkoły muzycznej oraz rodzice i uczniowie. Do klasy I przyjętych zostało 42 uczniów. Będą się uczyć w klasach fortepianu, klarnetu, skrzypiec, fletu, saksofonu, gitary, perkusji w cyklu sześcioletnim oraz w klasach trąbki, saksofonu, perkusji, gitary, puzonu, klarnetu i akordeonu w cyklu czteroletnim.
   Po pięciu miesiącach funkcjonowania tej klasy, gdy już uczniowie opanowali podstawy nauki gry na instrumentach oraz nauczyli się śpiewać w zespołach chóralnych, urządzono uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów i ich pasowanie. 29 stycznia 2015 roku w pomieszczeniu Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej nazywanym "Przewiązką" odbyła się ta druga ważna dla tej społeczności uroczystość. Odświętnie ubrani uczniowie i przybyli tutaj ich rodzice oraz reprezentacja Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej z Wójtem Tomaszem Gromalą na czele, została powitana przez Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Żegocinie - Tomasza Cudejko.
   Uroczystość składała się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej miało miejsce ślubowanie, a potem pasowanie przez Dyrektora Tomasza Cudejko. Towarzyszyli mu Wójt Tomasz Gromala, wręczający pamiątkowe dyplomy oraz pani z Rady Klasowej Rodziców, wręczająca uczniom upominki.   
   Druga część uroczystości to koncert muzyczny, w którym wystąpili uczniowie, reprezentujący poszczególne klasy instrumentalne. Zaśpiewał także chór klasowy. Występy uczniów zostały nagrodzone brawami. Krótko przemawiający Wójt Tomasz Gromala pogratulował uczniom ślubowania i pasowania oraz złożył im życzenia, przede wszystkim wytrwałości, która tak bardzo potrzebna jest przy nauce gry na instrumentach.

Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej filialnej Szkoły Muzycznej w Żegocinie Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej filialnej Szkoły Muzycznej w Żegocinie
Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej filialnej Szkoły Muzycznej w Żegocinie Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej filialnej Szkoły Muzycznej w Żegocinie
Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej filialnej Szkoły Muzycznej w Żegocinie Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej filialnej Szkoły Muzycznej w Żegocinie
Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej filialnej Szkoły Muzycznej w Żegocinie Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej filialnej Szkoły Muzycznej w Żegocinie
Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej filialnej Szkoły Muzycznej w Żegocinie Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej filialnej Szkoły Muzycznej w Żegocinie
Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej filialnej Szkoły Muzycznej w Żegocinie Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej filialnej Szkoły Muzycznej w Żegocinie

Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej filialnej Szkoły Muzycznej w Żegocinie - 29.01.2015 r.

[wstecz]