Ferie zimowe 2015. Ferie zimowe 2015.

FERIE ZIMOWE 2015 - PODSUMOWANIE

   Ferie 2015 w Gminie Żegocina obfitowały w wiele atrakcji. Dzieci i młodzież ze wszystkich miejscowości na naszym terenie miały do wyboru dużą ilość różnorodnych zajęć. W zależności od swoich upodobań mieli do wyboru: zajęcia plastyczne pt. ,,Mój Przyjaciel", zajęcia manualno - techniczne pt. ,,Łączymy pokolenia" (wielkie podziękowania dla pań: Anny Cudejko i Anieli Surm z Klubu Seniora "Żegota" w Żegocinie), warsztaty z bibułkarstwa, zajęcia sportowo ruchowe pt. ,,Ruch to zdrowie", zajęcia kulinarne dotyczące prawidłowego odżywiania się.
    W organizację efektywnego spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież włączyło się praktycznie Centrum Kultury Sportu i Turystyki, Świetlica w Rozdzielu, Świetlica w Bytomsku, Świetlica w Bełdnie, Świetlica w Łąkcie Górnej. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach. Ciekawą atrakcją dla dzieci z Rozdziela była piesza wycieczka ,,Szlakiem przydrożnych kapliczek" (droga od kościoła w stronę przysiółka "Kmieciówka", "Góry", aż do kaplicy "Pod Lipami"). Uczestnicy podziwiali i fotografowali piękne figurki i kapliczki przedstawiające Świętych. W większości są to rzeźby wykonane przez pana Stanisława Parucha, znanego i zasłużonego artystę z Rozdziela.
Organizatorzy ferii zadbali również o to by dzieci i młodzież mogli pojechać do Krytej Pływalni w Proszówkach oraz Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego i Muzeum Dźwięku w Niepołomicach. Dzieci brały również udział w pieszych wycieczkach krajoznawczych. Odbył się także Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego w Łąkcie Górnej.
    Tegoroczna oferta zajęć podczas ferii mimo niesprzyjającej pogody cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci, które chętnie brały udział w wycieczkach i zorganizowanych zajęciach.

ŻEGOCINA

Ferie zimowe w Żegocinie. Ferie zimowe w Żegocinie.
Ferie zimowe w Żegocinie. Ferie zimowe w Żegocinie.
Ferie zimowe w Żegocinie. Ferie zimowe w Żegocinie.
Ferie zimowe w Rozdzielu. Ferie zimowe w Rozdzielu.
Ferie zimowe w Żegocinie. Ferie zimowe w Żegocinie.
Ferie zimowe 2015. Ferie zimowe 2015.
Ferie zimowe 2015. Ferie zimowe 2015.

ROZDZIELE

Ferie zimowe w Rozdzielu. Ferie zimowe w Rozdzielu.
Ferie zimowe w Rozdzielu. Ferie zimowe w Rozdzielu.
Ferie zimowe w Rozdzielu. Ferie zimowe w Rozdzielu.
Ferie zimowe w Rozdzielu.

Ferie zimowe w Rozdzielu.

Ferie zimowe w Rozdzielu.

Ferie zimowe w Rozdzielu.

Ferie zimowe w Rozdzielu.

Ferie zimowe w Rozdzielu.

[wstecz]