"Traszkan" uczy segregacji odpadów.

"TRASZKAN" W SZKOŁACH O SEGREGACJI ODPADÓW

    Odpady są jednym z najważniejszych problemów z zakresu ochrony środowiska. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów rocznie, w tym 124 miliony ton - to odpady przemysłowe. Średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie, zaś w Unii Europejskiej średnio 360-620 kg na osobę na rok.
   Jak na tym tle wygląda gmina Żegocina ? W roku 2013 zebrano tu prawie 650 ton różnego rodzaju odpadów. Po przeliczeniu daje to wskaźnik około 125 kg odpadów rocznie na każdego mieszkańca Gminy Żegocina. Około 46 % tych odpadów udało się odzyskać i przeznaczyć do recyklingu.
   Segregacja odpadów komunalnych (czyli wytworzonych w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników,
iz podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona w naszych gospodarstw domowych. Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych iateriałów (recykling). Segregacja i recykling odpadów pozwalają na przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczędzanie miejsca na składowanie, ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów, ograniczenie zużycia surowca naturalnego, oszczędzanie zużycia energii, ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery, ograniczenie ilości odpadów i ścieków.
   Pracownicy firmy "Traszkan", prowadzącej odbiór odpadów na terenie Gminy Żegocina udali się do Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie, aby wygłosić tam pogadankę na temat segregacji odpadów i korzyści z tego płynących.

"Traszkan" uczy segregacji odpadów.

"Traszkan" uczy segregacji odpadów.

   W dniu 3 marca 2015 r. Panowie: Marcin Ciężarek i Robert Sroka - specjaliści do spraw ochrony środowiska i gospodarki odpadami z Firmy "Traszkan" z Zegartowic gościli u uczniów klas I - III żegocińskiej podstawówki. Zajęcia dotyczące segregacji śmieci trwały aż 2 godziny. Dzieci obejrzały ciekawą prezentację, wysłuchały informacji oraz zadawały mnóstwo pytań. Zajęcia były interesujące, zakończyły się sprawdzianem w postaci segregowania odpadów oraz krótkim quizem dla dzieci. Rozdano dyplomy ukończenia szkolenia dla każdej klasy, a także słodycze. Uczniowie najbardziej aktywni otrzymali nagrody książkowe - wszystko to ufundowała Firma "Traszkan". Na zakończenie spotkania pani dyrektor Anna Rogala podziękowała prowadzącym, a uczniowie zrobili to brawami. Pani dyrektor uznając problem za bardzo ważny, wyraziła także chęć zaproszenia prelegentów w przyszłości, jeśli to będzie możliwe :ze szkoleniem do klas IV - VI.

"Traszkan" uczy segregacji odpadów. "Traszkan" uczy segregacji odpadów.
"Traszkan" uczy segregacji odpadów. "Traszkan" uczy segregacji odpadów.
"Traszkan" uczy segregacji odpadów. "Traszkan" uczy segregacji odpadów.
"Traszkan" uczy segregacji odpadów. "Traszkan" uczy segregacji odpadów.

"Traszkan" uczy segregacji odpadów.

[wstecz]