VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r.

VI GIMNAZJADA CZYTELNICZA W ŁĄKIECKIM GIMNAZJUM - 24.03.2015

    Gimnazjady Czytelnicze, będące rodzajem turnieju artystycznego, w którym rywalizują zespoły wszystkich klas Gimnazjum w Łąkcie Górnej, maja już sześcioletnią tradycję i co roku zaskakuje pomysłami uczniów. Jak informuje pomysłodawczyni tego przedsięwzięcia - Pani Ewa Rosiek - bibliotekarka szkolna - początkowo nie określano tematu przewodniego gimnazjady. Od dwóch lat temat jest jednak wybierany i w tym roku była to gimnazjada "Z historią naszej Ojczyzny w tle".
   Jury w składzie: Jan Rosiek - dyrektor szkoły, Katarzyna Dobrzańska, Halina Pączek i Jan Paruch oceniało zespoły klasowe w ośmiu konkurencjach. Ocenie poddane zostały przygotowane przez klasy plakaty, wystawki z bardzo ciekawymi zbiorami historycznymi (m. in. fotografie, dawne świadectwa szkolne, monety, książki, przedmioty użytku codziennego, medale itp.), utworzone na scenie "żywe obrazy", scenki teatralne (świetny występ klasy trzeciej "Taniec pod Grunwaldem"), było także kilka kwizów literacko - historycznych (m. in. badające znajomość opowiadań Z. Kossak-Szczuckiej zawartych w książce "Bursztyny", test historyczny itd.).
   Wszystkim konkurencjom, które prowadziły panie: Ewa Rosiek i Kamila Kępa, towarzyszyły spore emocje, ale też sympatyczna atmosfera kulturalnej rywalizacji. Emocje te trwały do samego końca, gdyż różnica punktowa pomiędzy klasami była niewielka, a końcową kolejność mogły zmienić premiowe punkty, przyznawane przez komisję za zaangażowanie w przygotowanie i przebieg gimnazjady oraz za szlachetna rywalizację i kulturalne kibicowanie. Jury uznało, że wszystkie zespoły zasługują na jednakową ilość punktów premiowych i w tej sytuacji o końcowej klasyfikacji zadecydowały wyniki uzyskane w poszczególnych konkurencjach.
   W tym roku wygrała klasa druga z dorobkiem 315 punktów, wyprzedzając klasę trzecią o 3 punkty i klasę pierwszą o cztery punkty. Jak widać rywalizacja była bardzo wyrównana i stała na wysokim poziomie. Zespoły klasowe przygotowały się bowiem bardzo starannie. Ufundowane przez siebie nagrody wręczył przewodniczącym klas dyrektor szkoły - Pan Jan Rosiek. Serdecznie podziękował wychowawcom klas i paniom przygotowującym gimnazjadę oraz uczniom, którzy włożyli wiele pracy w przygotowanie się do tej rywalizacji.  Tym samym spełnione zostały wszystkie cele tej imprezy tj. rozwijanie zainteresowań czytelniczych i kulturalnych, prezentowanie zdolności i umiejętności i przede wszystkim integracja zespołów klasowych.

VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r. VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r.
VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r. VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r.
VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r. VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r.
VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r. VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r.
VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r. VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r.
VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r. VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r.
VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r. VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r.
VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r. VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r.
VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r. VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r.
VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r. VI Gimnazjada Czytelnicza - 24.03.2015 r.

VI Gimnazjada Czytelnicza - Gimnazjum w Łąkcie Górnej- 24.03.2015 r.

[wstecz]