Prelekcja w Trzcianie.

W ŻEGOCINIE DOBIEGA KOŃCA REALIZACJA PSZCZELARSKIEGO PROJEKTU

    Bardzo ciekawy projekt z wykorzystaniem środków unijnych (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - PROW na lata 2007-2013") realizuje w Żegocinie magister farmacji - Pan Maciej Adamski. Nosi on tytuł "Budowa i wyposażenie obiektu do wyrobu lokalnych produktów na bazie surowców pszczelich tj. maść propolisowa, krem z woskiem pszczelim, krem z miodem oraz organizacja prelekcji i ekspozycji związanych z pszczelarstwem i apiterapią".
    Zaraz po podpisaniu umowy na realizację projektu, zgłoszonego do konkursu projektowego, ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania "Dolina Raby", autor projektu przystąpił do jego realizacji. Rozpoczęła się budowa, a następnie wyposażanie budynku, w którym produkowane będą na bazie miodu pszczelego wspomniane produkty. Zarówno pomieszczenia w budynku, jak i zaproponowane produkty musiały być poddane procedurom sanitarnym oraz badaniom.
Wraz z początkiem bieżącego roku ruszyły działania określone w drugiej części tytułu projektu, czyli cykl prelekcji dla różnych grup mieszkańców regionu, jak również organizacja ekspozycji promujących apiterapię i produkty pszczele.
   Farmaceuta z Żegociny przygotował materiały naukowe z zakresu apiterapii, historii pszczelarstwa, wpływu hodowli pszczół na ochronę środowiska, korzyści wynikających ze stosowania miodu i produktów zrobionych na bazie miodu. Osobiście przygotował i poprowadził kilka prelekcji w różnych miejscach, jak również przygotował gazetki i inne materiały promocyjne, które zostały zaprezentowane w kilku miejscach gmin zrzeszonych w LGD "Dolina Raby". Wystawa pszczelarska połączona ze spotkaniami z pszczelarzami - członkami Koła Pszczelarskiego, przy współpracy Centrum Kultury, została zrealizowana w Żegocinie. Stała ekspozycja, wraz z gazetkami tematycznymi została zamontowana i jest do oglądania w mini skansenie pszczelarskim Pana Zdzisława Janiczka w Żegocinie, który od wielu już lat zgromadzi m. in. stare ule. Niektóre z prelekcji zostały przeprowadzone w żegocińskich gospodarstwa agroturystycznych, a o miodzie i walorach produktów pochodnych mogli dowiedzieć się m. in. wypoczywający w nich goście.
   W kilku miejscach, w tym w Świetlicy Gminnej w Trzcianie, Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie oraz Muzeum w Nowym Wiśniczu autor projektu zorganizował, przy współpracy z tymi instytucjami, ogólnodostępne prelekcje tematyczne, połączone z wymianą poglądów - dyskusją. często zadawano mu różne pytania. Interesująco poprowadzone spotkania, które zgromadziły wiele osób, w różnym wieku, z pewnością spełniły swoja rolę, a ich uczestnicy czekają teraz na możliwość zakupienia miodowych suplementów diety, kremów czy maści. Stanie się to już niebawem, gdyż projekt, zrealizowany przez Pana Macieja Adamskiego dobiega końca.
   W Żegocinie, mającej długoletnie tradycje pszczelarskie, już kilkanaście lat temu powstał pomysł utworzenia "Żegocińskiej ścieżki miodowej", która mogłaby być nie tylko turystyczną atrakcją, ale także jednym, ze sposobów kształcenia dzieci, młodzieży i rolników. Pomysłu jednak nie zrealizowano. Może teraz, po tym cyklu spotkań, prelekcji, wystaw i rozpoczęciu produkcji przez Pana Adamskiego, nowa rada sołecka i rada gminy powrócą do tego pomysłu byłego radnego Franciszka Koszyka i podejmą się jego realizacji.

Prelekcja w Trzcianie. Prelekcja w Trzcianie.
Prelekcja w Trzcianie. Prelekcja w Trzcianie.

Prelekcja w Trzcianie.

Prelekcja w Nowym Wiśniczu. Prelekcja w Nowym Wiśniczu.
Prelekcja w Nowym Wiśniczu. Prelekcja w Nowym Wiśniczu.

Prelekcja w Nowym Wiśniczu.

Wystawka w Centrum Kultury w Żegocinie. Wystawka w Centrum Kultury w Żegocinie.

Wystawka w Centrum Kultury w Żegocinie.

Wystawka w mini skansenie pszczelarskim w Żegocinie. Wystawka w mini skansenie pszczelarskim w Żegocinie.
Wystawka w mini skansenie pszczelarskim w Żegocinie.
Wystawka w Nowym Wiśniczu. Wystawka w Nowym Wiśniczu.

Relekcje i wystawy z projektu Macieja Adamskiego.

[wstecz]