KOLEJNY CERTYFIKAT DLA PSP W ŻEGOCINIE - 09.03.2015

      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Żegocinie w dniu 9 marca 2015 r. otrzymała jako pierwsza w Gminie Żegocina Certyfikat "Szkoła Przyjazna Rodzinie", jako wyraz uznania za to wszystko, co do tej pory czyniła we współpracy z rodzicami dla wychowania naszych dzieci i czyni nadal .
   - Jest nam bardzo miło, że dostrzeżono naszą pracę dla dzieci i rodziców - stwierdziła skromnie pani dyrektor Anna Rogala. Program "Szkoła Przyjazna Rodzinie" wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Wychowanie oparte na podstawach wyrosłych z europejskiego kręgu kulturowego, u którego podstaw leży odpowiedzialność, wartość rodziny, szacunek dla życia daje gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne. Celem powyższego programu jest uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana i respektowana jest jej wartość i rola w rozwoju osobowym człowieka. Przyznawany w ramach programu certyfikat ma być  dla rodziców znakiem, że w danej placówce wartości rodzinne są uznawane i będą oni wspierani w procesie wychowawczym

Szkoła Przyjazna Rodzinie - certyfikat dla PSP w Żegocinie - Tarnów  - 09.03.2015 r. Szkoła Przyjazna Rodzinie - certyfikat dla PSP w Żegocinie - Tarnów  - 09.03.2015 r.

Szkoła Przyjazna Rodzinie - certyfikat dla PSP w Żegocinie - 09.03.2015 r.

Materiał nadesłany.

[wstecz]