Małopolska Lokalnie - FIO.

FIO - MAŁOPOLSKA LOKALNIE - NABÓR PROJEKTÓW - 30.03.2015

     Ruszył nabór projektów do konkursu "FIO Małopolska Lokalnie" w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać od 2000 do 5.000 złotych na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.
    Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które mają siedzibę i planują realizować działania na terenie gmin i powiatów w województwie małopolskim. Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach Małopolski.
    Celem programu jest wspieranie ludzi i organizacji, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących.
   O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:
- młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet w 2014 roku nie przekracza 25 tys. zł),
- grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)
- grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków w których funkcjonują).
   W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:
- inicjatywy lokalne - działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego,
- dotacje na rozwój organizacji - działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością organizacji, czyli dotacje min. na: adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.

    Nabór projektów odbywa się poprzez generator i potrwa do 15 kwietnia do godz. 16.00. Aktualne informacje znajdują się na stronie: www.malopolskalokalnie.pl oraz na facebooku: https://www.facebook.com/malopolskalokalnie.  
    Projekt FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Materiał nadesłany.

[wstecz]