GUS - STATYSTYCZNE BADANIA ROLNICZE W 2015 ROKU

   Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego. Formularze można także wypełnić samodzielnie. Na stronie internetowej: https://rolnictwo.stat.gov.pl. Główny Urząd Statystyczny przygotował odpowiednią aplikację. Po zalogowaniu do aplikacji można wypełnić i przesłać formularze do GUS.

Statystyczne Badanie Rolnicze w 2015 r.

    Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizację na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie.

Badanie ankietowe GUS 2015

[wstecz]